IZRADA ZELENOG KROVA

 Zeleni krov ili krovna bašta, treba da zadovolji nekoliko uslova vezanih za pravilno sakupljanje i odvođenje viška vode, kao i za zaštitu hidroizolacije od prodiranja korena biljaka.

Firma Živeti sa biljkama ugrađuje opremu renomiranih proizvođača DIADEM®, GEOPLAST, ECOFIBRE i drugih, paralelno razvijajući i sopstvenu liniju proizvodnje komponenata zelenog krova.

Pored standardnih tipova intenzivnog i ekstenzivnog zelenog krova, u ponudi je od nedavno i kasetni zeleni krov.

KASETNI ZELENI KROV

 

Kasetni zeleni krov je zapravo sistem konstruisan tako da se biljke odgajaju u posudama koje sadrže sve slojeve standardnog sistema, uključijući i drenažnoakumulacioni sistem, filter supstrat i biljke.
Prednost ovog sistema je što se biljke sade u rasadniku a nakon punog razvoja posude se donose i ređaju na krov. Na taj način se značajno štedi vreme izvođenja i vreme do konačnog efekta krovnog vrta.

PREDMER RADOVA ZA ZELENI KROV

Primer standardne konstrukcije zelenog krova ekstenzivnog tipa:

MATERIJAL, OPREMA I ZAHTEVANI KRITERIJUMI

Nabavka materijala i izrada ekstenzivnog zelenog krova u svemu prema opisu radova, a isti mora da  ispuni minimum zahteva i to:

 1. Zaštitni sloj Ecofelt 300, mase 300gr/m2 mm, statički otpor na probijanje 0,55 kN (EN ISO 12236), zatezna čvrstoća 3,3 kNm
 2. Drenažno akumulacijski element. DE-20 , debljine min 20 mm , kapacitet akumulacije vode min 7,1 l/m2, vatrootpornost BROOF(t2) (EN 13501-5)
 3. Filterski sloj Ecofelt 110, mase 120gr/m2, statički otpor na probijanje 1,4Кn, zatezna čvrstoća 10 kNm
 4. Supstrat za zelene krovove prilagođen domaćem podneblju tipa ŽSB – EК1 u sloju debljine 8-12cm a prema FLL smernicama.

Supstrat sadrži: crni treset, beli treset, pesak, mineralnu komponentu granulacije 8-12mm uz dodatak okvašivača i mineralnog đubriva prema recepturi.

 1. Sedumi – rasad iz čašica zapremine od 40-50ml.

Sedume saditi u već pripremljene sadne jame, dobijene utiskivanjem šablona u supstrat. Normativ sadnje 25-36 kom/m2

Opcija 1. Jednokomponentan sedumski pokrivač (jedna vrsta seduma na celoj površini)

Opcija 2. Višekomponentan sedumski pokrivač (miks seduma)

Opcija 3. Oblikovan sedumski pokrivač (sadnja grupa seduma u zadatim oblicima tako da svojom bojom i teksturom formiraju određene detalje).

 1. Prostirka od specijalizovanog malča za sedume ŽSB-SM1

OPIS RADOVA IZ PREDMERA

Pre početka radova, potrebno je proveriti ispravnost hidroizolacije i utvrditi da li ista sadrži protivkorensku zaštitu.

Ukoliko hidroizolacija ne sadrži protivkorensku zaštitu, potrebno je prethodno postaviti eksternu zaštitu u vidu folije FLW-400 (protivkorenska folija Diadem®).

–              Površinu temeljno očistiti četkom ili metlom od svih krupnih opiljaka koji bi potencijalno mogli da probiju hidroizolaciju.

–              Preko hidroizolacije razvući zaštitnu tkaninu sa preklopima od najmanje 10cm. Ovaj sloj služi da ublaži pritisak trenja između drenažno akumulacijskog elementa i hidroizolacije.

–              Drenažnoakumulacijski sloj postaviti sa preklopom poslednjih redova na tabli i ispuniti sitnom frakcijom ili ekspandiranim granulatom.

 • – Preko drenažno akumulacijskog elementa takođe sa preklopima postaviti filterski sloj i dobro upasati sve površine tako da supstrat nigde ne može da prodre u drenažni sistem.
 • – Supstrat nanositi u zadatom sloju uz nivelisanje i valjanje.
 • – Sadnju seduma obaviti prema zadatom rasporedu i normativu uz prethodno određivanje pozicija šablonom.
 • – Malčiranje izvršiti nakon završetka sadnje u tankom sloju ne debljem od 2c
 • – Nakon sadnje i malčiranja površinu treba dobro zaliti finim raspršivačem mlaza.

–              ODRŽAVANJE: u redovno održavanje spada dva puta godišnje plevljenje i prihrana đubrivom za sedume. Ukoliko ne postoji automatsko zalivanje, potrebno je zalivati finim raspršivačem mlaza u periodu suše.
Sedumi mogu podneti i dugotrajnu sušu ali tada gube na dekorativnosti.

MATERIJALI KOJI SE NAJČEŠĆE KORISTE ZA ZELENE KROVOVE