Biopiksel je plastična kutija koja se koristi za izradu zelenih krovova

U sebi ima integrisane čašice koje sakupljaju određenu količinu padavinskih voda. Ona će se dalje koristiti od strane biljaka a višak će isparavanjem trošiti toplotnu energiju i tako hladiti objekat.

Kada se čašica napuni, voda dolazi do vrha gde se preliva krov otvore i prolazi  kroz filter platno na površinu ploče, odnosno na završni sloj hidroizolacije.

Čašice su poređane u kolonadu pa tako između njih voda neometano otiče sa površine na kojoj se kutija nalazi.

U samoj kutiji se nalazi sloj supstrata za gajenje biljaka.
U slučaju Biopixela po obodu postoje ležajevi za kartice koje se ubadaju i privremenog su karaktera.
One služe da se visina supstrata postigne onoliko koliko je  određenoj biljci potrebno.

Primera radi:
Sedumi mogu rasti u 5-10 cm dubokom supstratu.
Ukrasne trave mogu rasti u 10-20cm dubokom supstratu.
Razne perene u supstratu dubine 20-30cm.

Još jedna uloga kartica je to da kada se sve kutije slože na površinu ravnog krova, nakon njihovog vađenja, zemlja ostaje formirana iznad visine osnovne kutije.
Tada se koren biljaka povezuje praktično iznad njenog ruba i zatvara ceo sistem tako da ne može da se podvuče vetar.

Na taj način dobijamo kompletan zeleni krov, povezan u jednu celinu sa obezbeđenom drenažom vode ali i krov koji nakon padavina sačuva određenu zalihu vode da je kasnije koristi je za rast biljaka i rashlađivanje objekta.

Kaseta BioPixel za zelene krovove