Tehnologija proizvodnje, alati koji su nam korisni, materijali koje možemo koristiti u radu sa biljkama.

Kada biljka nema dovoljno svetla

Sigurno ste već imali problem da tkom zimskih meseci biljka pati od nedostatka svetlosit?!Da li ste znali da postoje lampe koje zamenjuju spektar sunčevih zraka i zadovoljavaju potrebe za rast biljaka? Pogodne su za upotrebu u mračnijim prostorijama sa manjkom sunčeve svetlosti, kao što su stanovi, sobe, plastenici i slično. kada [...]

Kamena vuna umesto zemlje za cveće

Da bi se ostvarila dobra produktivnost u biljnoj proizvodnji, pored hranljivih sastojaka, svetlosti i mikroklome, najveću ulogu ina sastav supstrata u kome se razvija korenov sistem. Dobar odnos pora ispunjenih vazduhom i vodenom parom, kao i čvrste materije koja stabilizuje biljku, glavni su preduslov za lagani prodor korena, uvećavanje njegove ukupne [...]

Ekstrakcija lekovitog bilja

Lekovito bilje je od davnina služi čovečanstvu u medicinske i terapeutske svrhe. Specifični sastojci u njihovim tkivima izdvajali su se i u određenim količinama dodavali različitim preparatima. To je zapravo i osnov današnje farmacije koja je vremenom nažalost ili na sreću, pronalazila sve više alternativnih sastojaka za spravljenje lekova, izuzimajući biljke. [...]

Laboratorijsko ispitivanje zemljišta

*UZIMANJE UZORKA ZEMLJIŠTA ZA LABORATORIJSKO ISTRAŽIVANJE   Da bi se utvrdile osobine nekog zemljišta, prvo se na terenu otvara pedološki profil, da bi se iz više horizonata uzeli uzorci. Pedološki profil se otvara tako što se iskopa rupa vertikalno na dole u koju čovrk može nesmetano da uđe. Jedna ivica se [...]

Uticaj kalifornijskih glista na kvalitet zemljišta

*(Lumbricidiae – familija glista) *(CALIFORNION RED WORM – kalifornijska glista) Gliste su stanovnici površinskog sloja zemlje. Ako zemljište nema glista • smanjiće se plodni sloj zemljišta • priroda će biti zagađena • nasraće nedostatak proteinskog brašna Gliste su od davnina bile poznate čoveku kao dragoceni prerađivači organske materije. Još su stari [...]

Intenzivna poljoprivreda

Intenzivna poljoprivreda predstavlja napredan način proizvodnje hrane u odnosu na tradicionalnu poljoprivredu koja u najvećoj meri zavisi od vremenskih uslova. Intenzivna poljoprivreda zahteva više angažovanja i ulaganja ali je prinos neuporedivo veći i izvesniji pa se takve investicije brzo isplate. Kod nekih kultura može se planirati i više setvi tokom godine. [...]

Title

Go to Top