Pročitajte više

Mehanizacija

In Tehnologija by Radivoje Bulatović

Da bi nabavka mehanizacije bila rentabilna, trebalo bi pre svega posedovati veće površine na kojima se vrši proizvodnja. U malim rasadnicima se obično koristi ručni alat a za obradu zemlje …

Pročitajte više

Hidroponija

In Tehnologija by Radivoje Bulatović

Hidroponija je napredniji način uzgajanja biljaka, koji se u svetu koristi već duže vremena i svakodnevno napreduje zamenjujući staromodne načine gajenja. Naj starija saznanja koja imamo o hidroponiji su “plutajuće …

Pročitajte više

Solarno zalivanje

In Tehnologija by Radivoje Bulatović

Pomozite biljkama da dobiju neophodnu količinu vode. Nekada to nije lako postići jer je i količina vode ograničena. Postavite posudu sa vodom pored biljke a preko nje plastičnu kalotu, npr …

Pročitajte više

Intenzivna poljoprivreda

In Tehnologija by Radivoje Bulatović

Intenzivna poljoprivreda predstavlja napredan način proizvodnje hrane u odnosu na tradicionalnu poljoprivredu koja u najvećoj meri zavisi od vremenskih uslova. Intenzivna poljoprivreda zahteva više angažovanja i ulaganja ali je prinos …