Pišite za sajt

Pozivamo sve zainteresovane, da svoja znanja i iskustva podele sa našim pratiocima. Tekstove koji odgovaraju bilo kojoj kategoriji našeg bloga, možete slati na naš mejl ili putem kontakt forme a mi ćemo kvalitetne tekstove objaviti na sajtu Živeti sa biljkama.


Studenti Šumarskog fakulteta

Afirmišite se dok studirate
Firma Živeti sa Biljkama želi da udruži snage sa studentima u promociji oblasti šumarstva, hortikulture, pejzažne arhitekture, erozije i prerade drveta.

Blog na sajtu www.zivetisabiljkama.net godinama unazad služi kao edukativno sredstvo i oruđe u promociji navedenih oblasti.
Sajt je više od decenije za nama uspeo da zauzme zančajno mesto na webu i u stručnoj javnosti.
Naš blog pripada i vama.

Hajde da sarađujemo!

Prijavite se i besplatno ćemo Vam otvoriti profil na sajtu.
Profil sadrži kratku biografiju i fotografiju korisnika a biće vidljiv na našem sajtu kao i na Google pretraživaču.
Podelite svoja saznanja iz navedenih oblasti, pišite i uređujte tekstove ili postavite seminarske i druge radove na sajt.
Na taj način afirmišete sebe, ostvarujete kontakt sa budućim kolegama i poslodavcima a najbolji tekstovi će biti nagrađivani.

Očekujemo da će saradnja sa studentima biti dobra polazna osnova za izbor budućih zaposlenih u našoj firmi ali i referenca svima u budućem radu.

Živeti sa biljkama i Šumarski fakultet u Beogradu imaju potpisan ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji, zaveden pod brojem 01-7762/1