ZELENI KROV

Prema nameni zelene krovove možemo konstruisati za intenzivni, poluintenzivni ili ekstenzivni način korišćenja. 
Dok kod intenzivnih tipova debljina supstrata može biti pogodna za gajenje viših biljaka, tamo gde nam konstrukcija nedozvoljava nasipanje debljeg sloja zemlje, mogu se saditi sedumi za ekstenzivni zeleni krov.

U PRILOGU MOŽETE POGLEDATI KATALOGE 
Diadem

EKSTENZIVNI ZELENI KROV Diadem®

POLU-INTENZIVNI ZELENI KROV Diadem®

INTENZIVNI ZELENI KROV Diadem®

REŠENJA Diadem®

 

BIO PIXEL – kasetni zeleni krov

Pored Diadem Rešenja, u ponudi je i jedinstveno rešenja kasetnog (modularnog zelenog krova) Bio Pixel. 
Bio Pixel je jedinstven zato što poseduje mogućnost ugradnje privremenih kartica kojima se postiže željena visina supstrata ali kada se postavi celokupan sistem, kartice mogu da se izvade i tako zemlja iz jedne kutije naleže na zemlju iz druge čime se sve povezuje u jedan sistem. 

Ovaj sistem takođe sadrži sistem čašica za sakupljanje vode prilikom padavina čime se smanjuje navala na kišnu kanalizaciju i obezbeđuje rezerva vode za rast biljaka. 
Čašice sa spoljne strane čine kolonadu koja odiže ceo sistem od hidroizolacije i omogućava nesmetano oticanje viška vode.

Kasetni zeleni krov može da se donese sa već razvijenim biljkama čime se postiže željeni efekat odmah nakom ugradnje.

Ugradnja Bio pixela je veoma jednostavna i može se postaviti velika kvadratura za 1 dan.