ZELENI KROV

Prema nameni zelene krovove možemo konstruisati za intenzivni, poluintenzivni ili ekstenzivni način korišćenja. 
Dok kod intenzivnih tipova debljina supstrata može biti pogodna za gajenje viših biljaka, tamo gde nam konstrukcija nedozvoljava nasipanje debljeg sloja zemlje, mogu se saditi sedumi za ekstenzivni zeleni krov.

U PRILOGU MOŽETE POGLEDATI KATALOGE 
Diadem

EKSTENZIVNI ZELENI KROV Diadem®

POLU-INTENZIVNI ZELENI KROV Diadem®

INTENZIVNI ZELENI KROV Diadem®

REŠENJA Diadem®