Teme koje se tiču primene biljaka i novih tehnoliogija kako bi se pejzaž prilagodio potrebama čoveka na održivi način