Vazduh struji i rashlađuje

Disanje je važno kako za živi svet tako i za objekte.

Kada je reč o krovovima disanje objekta ograničava hidroizolacija ali strujanje vazduha u slojevima iznad hidroizolacije, određuje njegovu moć termoizolacije.

Evo i kako:

Slojevi kvalitetnog zelenog krova kao što su Diadem ili Bio piksel, imaju niz elemenata koji učestvuju u cirkulaciji vazduha.

BioPiksel zeleni krov BioPixel
  1. Drenažno akumulacione posude su osmišljene tako da zahvaljujući filter sloju ostaju prazne, ispunjene vazduhom i spremne da prime određenu količinu vode nakon padavina.
  2. Za vreme padavina, voda puni ove posude i istiskuje vazduh iz njih koji se dalje kreće kroz supstrat i specijalno dizajnirane otvore.
  3. Između posuda, nalaze se kanali za prelazak vode iz jedne u drugu posudu, dok se u središtu nalaze otvori za sprovođenje viška vode. Upravo ovi otvori služe i za cirkulaciju vazduha.
  4. Zeleni krov je oivičen ispranim šljunkom koji izmeđuostalog omogućava stalnu razmenu gasova sa atmosferom.
  5. Supstrat za gajenje biljaka na krovu, sadrži veliki procenat krupnih čestica što mu omogućava lak prolazak vazduha u oba pravca.
  6. Voda koja se nakon padavina sakupila u čašicama i supstratu, zagrevanjem isparava što pokreće vazduh da ispuni njen prostor (suprotan proces u odnosu na tačku 2).

Ovi procesi imaju višestruki značaj kako za razvoj biljaka čiji je koren praktično umiven vazduhom, čineći biljku zdravom, tako i za hlađenje krova.

Kada Sunce zagreva ozelenjeni krov, prvu barijeru će svakako činiti biljke koje deo energije koriste za proces fotosinteze.

Drugi pojas zaštite čini supstrat koji prilikom zagrevanja povlači vazduh iz hladnije sredine prema toplijoj i tako pokreće proces samorashlađivanja krova „disanjem“.
Voda koja je nakon padavina uskladištena u čašicama i supstratu, delom biva „popijena“ od strane biljaka dok jednim značajnim delom isparava u atmosferu. Upravo to je poželjno kao još jedan faktor energetske efikasnosti jer se u procesu isparavanja vode koristi velika količina toplotne energije koja bi da nije naših slojeva, vrlo brzo zagrevala ploču i nepoželjno podizala temperaturu unutar objekta.

U procesu kretanja vazduha kroz supstrat, dolatzi do spontanog rashlađivanja samog supstrata pa tako do donjih slojeva dospeva samo mala količina toplote.

Zeleni krov zimi greje

Iako je najvažnija uloga rashlađivanje objekta, treba napomenuti da slojevi koji čine jedan ozelenjeni krov, efikasno usporavaju podizanje toplotne energije iz zagrejanog objekta.
Toplota koja preko AB ploče dopre do donjih slojeva ozelenjenog krova, najpre ispunjava vazdušne dzepove drenažnoakumulacionog panela pa zatim postepeno zagreva sloj vode koji se sporo zagreva ali sporo i hladi pa zatim, vrlo inertnu zemljišnu masu koja takođe čini odličan sloj termoizolacije.

Može se slobodno reči da zeleni krov poput kuća od naboja čini da se objekat leti ne pregreva a zimi ne hladi tako lako.
Ova činjenica je vrlo bitna kod apliciranja za energetski pasoš a korisniku objekta prija podatak da će trošiti manje novca na klimatizaciju.

Da li svaki zeleni krov diše podjednako?

Odgovor je NE jer nemaju svi sistemi drenažno akumulacioni sloj.
Određeni sistemi imaju samo drenažni sloj, dok je akumulacija izgubljena na uštrb supstrata. Takvi sistemi su neznatno jeftiniji ali su i uskraćeni za najmanje tri važne uloge koje vrši akumulaciona posuda.
Prva je kao što smo spomenuli rezervoar za vodu koja isparavanjem rashlađuje objekat a biljkama pruža mogućnost napajanja u dužem vremenskom periodu.  Druga je podsticanje disanja i uopšte prisustvo vazduha u slojevima ozelenjenog krova. Treći je usporavanje oticanja atmosferskih voda i ublažavanje poplavnog talasa.

Postoje i lošiji primeri da se umesto drenažnog i akumulacionog sloja, ispod supstrata polaže drenažno crevo.

Iako ovi sistemi mogu doneti neznatnu uštedu prilikom izgradnje, sa druge strane, kvalitetni sistemi sa drenažno akumulacionim slojem, mogu doneti ogromnu uštedu u grejanju i hlađenju objekta.
 Zato je važno birati panele poput BioPixel-a ili Diadem® jer jednom kvalitetno urađen zeleni krov, može imati životni vek i preko 100 godina a u tom periodu može sačuvati mnogo kilovata energije a time i smanjiti uticaj globalnog zagrevanja.