Biopixel kasetni zeleni krov

Nova generacija zelenih krovova

Modularna gradnja sve više uzima maha pa je tako i izgradnja zelenih krovova pokazala potrebu za inovativnim rešenjima tog tipa.
Zahtevi investitora su da se mogu upoznati sa proizvodom pre ugradnje kao i da sam proces ugradnje ne traje dugo i da je efekat odmah vidljiv.

Kroz dugogodišnje iskustvo izgradnje zelenih krovova, uvideli smo kako potrebe tržišta tako i sve prednosti i nedostatke postojećih sistema zelenih krovova i najzad odlučili da konstruišemo svoj novi proizvod koji će očekujemo biti pionir nove generacije zelenih krovova.

 

BIO PIXEL – modularni zeleni krov

Bio piksel je proizvod firme Živeti sa biljkama a predstavlja modularni ili kako ga često zovu kasetni zeleni krov.

Sadrži četiri elementa koji čine kutiju a to su posuda sa drenažnim i akumulacionim elementima, nosač filtera, filter i privremenu karticu koja omogućava da se upravlja visinom supstrata.
Pored ovih elemenata, sistem čini i supstrat za gajenje biljaka, specijalizovan za zelene krovove, kao i biljke.
Akumulacione posude koje su sastavni deo kutije, povezane su mrežom kanala na čijem se vrhu nalaze otvori za odpuštanje viška vode. Jedan otvor u kutiji je postavljen niže od ostalih i služi za produžavanje vremena oticanja vode nakon kiše.

Bio piksel je jedinstven po svojim karticama koje su privremenog karaktera jer one daju mogućnost određivanja visine supstrata čime se povećava broj vrsta biljaka koje možemo koristiti.

Takođe nakon njihovog izvlačenja nema tragova spojeva kutija što bi u suprotnom narušilo izgled zelene površine a sistem bi bio izložen UV zračenji što bi brzo dovelo do ljuspanja i pucanja po dužini.

Zaštita od vetra

Nakon montaže sistema Bio Piksel, privremene kartice se uklanjaju a supstrat se time spaja i povezuje u jednu celinu dok koren biljaka vremenom povezuje prostor između kutija.
Ovo omogućava da se zeleni krov poveže u kompaktnu celinu što će ga štititi od prodiranja vetra između kutija i eventualnog podizanja pojedinačnih modula.

Brza montaža

Bio piksel nastaje u rasadniku gde se biljke sade i potom razvijaju i kondicioniraju.
Sistem se na gradilište donosi sa već razvijenim biljkama i montira se vrlo brzo što nije bio slučaj kod klasičnih načina izrade zelenog krova.

Cena

Može se reći da je cena Bio piksela prilično povoljna u odnosu na ono što pruža.

Pre svega ako se zna da razvijeni sloj vegetacije poput tepih seduma predstavlja deficitaran proizvod koji u inostranstvu  mnogo košta,  još kada se uračunaju i troškovi transporta i carine, cena se približava ceni kompletnog sistema „Bio Pixel“  .

Takođe uzimajući u obzir brzinu i lakoću montaže, razume se da Bio piksel štedi vreme provedeno na krovu radi montaže ali i vreme do konačnog efekta ozelenjene površine.

Za više informacija o sistemu zelenog krova Bio piksel, kontaktirajte nas putem mеjla ili telefonom.

 Tel. 064 013 11 31
Tel. 064 51 35 935

E-mail: zivetisabiljkama@gmail.com
E-mail: office@zivetisabiljkama.net

Web:  https://www.zelenikrov.rs/