Cenovnik naših usluga

1. KOŠENJE TRAVE

1.1 Košenje trave na ravnim površinama do 10cm visine M2 8 rsd
1.2 Košenje trave na ravnim površinama do 30cm visine M2 10 rsd
1.3 Košenje trave na kosinama M2 18 rsd
1.4 Sakupljanje i odnos otkosa M2 Dogovor

2. OREZIVANJE ŽIVE OGRADE

2.1 Orezivanje žive ograde do 1.5m visine sa sakupljanjem M2 35 rsd Trn +20%
2.2 Orezivanje žive ograde preko 1,5m visine sa sakupljanjem M2 45 rsd Trn +20%
2.3 Skraćivanje žive ograde M2 105 rsd
Odvoženje na deponiju Dogovor

3. SEČENjE GRANA I STABALA

3.1 Sečenje grana do 10cm debljine Kom. 250 rsd
3.2 Sečenje grana od 10 do 20cm debljine Kom. 400 rsd
3.3 Izdizanje krune stabla do 5m visine Kom. 1.200 rsd
3.4 Obaranje stabla do 15cm prečnika i seča na trupce Kom. 1.000 rsd
3.5 Obaranje stabla 16-30cm prečnika i seča na trupce Kom. 1.900 rsd
3.6 Obaranje stabla 31-50cm prečnika i seča na trupce Kom. 3.900 rsd

4. SAKUPLjANjE SUVOG LIŠĆA

4.1 Mašinsko nagomilavanje suvog lišća M2 6 rsd
4.2 Ručno grabuljanje suvog lišća M2 8 rsd

5. ZASNIVANJE TRAVNjAKA

5.1 Zasnivanje travnjaka setvom semena (riljanje, ravnanje, prihrana, setva, prvo zalivanje) M2 280,00
5.2 Zasnivanje travnjaka travnim busenom M2 710 rsd
5.3 Podsejavanje travnjaka M2 80 rsd

6. KOPANjE / OKOPAVANjE

Okopavanje žive ograde Metar dužni 55 rsd
Okopavanje sadnica drveća Kom. 55 rsd
Okopavanje žbunja M2 190 rsd
Prekopavanje i priprema za sadnju M2 300 rsd

7. SADNjA

Lišćari do 2m visine Kom. 330 rsd + sadnica
Lišćari 2-4m visine Kom. 600 rsd +sadnica
Lišćari 4-5m visine Kom. 800 rsd +sadnica
Četinari do 2m visine Kom. 330,00 +sadnica
Četinari 2-4m visine Kom. 600 rsd +sadnica
Četinari 4-5m visine Kom. 900 rsd +sadnica
Ukrasno šiblje (3 sadnice po m2) M2 280 rsd +sadnica
Živa ograda (7 komada/m) Metar dužni 300 rsd +sadnice
Pokrivačice tla –
Sezonski rasad –

8. ZALIVANjE

Podrazumeva priključak za crevo) sat 350 rsd

9. PRIHRANA

Folijarno đubrivo 1L 100
Granulisana osnovna đubriva Kg 200 rsd
Spororazlažuće kompleksno đubrivo OSMOKOT Kg 1.500 rsd
Hidrogel Kg 2.500 rsd

10. ZAŠTITA BILjA

Osnovna zaštita 1L 150 rsd
Hemijsko uništavanje korova 1L 150 rsd

11. ZIMSKA SLUŽBA

Uklanjanje suvog snega sa staza i granja biljaka duvačem 1 sat 1.000 rsd
Ručno čišćenje snega sa staza i trotoara sa bacanjem soli. 1 sat 800 rsd + so