Živeti sa biljkama se bavi uslugama iz oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture. 
Pretežna delatnost je izvođenje radova na ozelenjavanju zelenih površina sa fokusom na uvođenje novih trendova i tehnologija. 

IZDVAJAMO:

Zeleni krovovi

Cena izrade zelenih krovova zavisi od veličine krova, visine, lokacije i željenog tipa zelenog krova. 
Cena modularnog zelenog krova Bio pixel počinje od 5.000 Dinara/m2 pa na više zavisno od više faktora.

Kasetni zeleni krov cena

 

Zeleni zidovi

Zeleni zidovi mogu biti namenjeni spoljašnjem ili unutrašnjem prostoru. Cenu diktira vrsta konstrukcije veličina zida i izbor biljaka. 
Kada je reč o zelenom zidu od mahovine, cena se kreće od 36.000 dinara pa na više.

zeleni zid cena

 

Opremanje poslovnog prostora biljkama

Nudimo veliki izbor biljaka i saksija za enterijer. 
Vršimo opremanje kancelarija i poslovnih zgrada biljkama. 

  • biljke za stan
  • biljke za kancelariju
  • biljke za poslovni prosotr
biljke za stan, kancelarije i poslovni prostor

 

Cenovnik naših usluga


* Cenovnik je orjentacionog karaktera.

Pre uzimanja u obzir određenih cena, potrebno je da nas kontaktirate kako bismo sagledali obim posla. 
Za manje obime posla, obračunaće se trošak dolaska dok je za veće površine, moguća korekcija cena.
Minimalna količina radova obračunava se po jedinstvenoj tarifi od 15.000 dinara.


 

1. KOŠENJE TRAVE

1.1 Košenje trave na ravnim površinama do 10cm visine m2 od 9 rsd
1.2 Košenje trave na ravnim površinama do 30cm visine m2 od 11 rsd
1.3 Košenje trave na kosinama m2 od 18 rsd
1.4 Sakupljanje i odnos otkosa m2 Dogovor

2. OREZIVANJE ŽIVE OGRADE

2.1 Orezivanje žive ograde do 1.5m visine sa sakupljanjem m2 45 rsd Trn +20%
2.2 Orezivanje žive ograde preko 1,5m visine sa sakupljanjem m2 55 rsd Trn +20%
2.3 Skraćivanje žive ograde m1 od 105 rsd
Odvoženje na deponiju Dogovor

3. SEČENjE GRANA I STABALA

3.1 Sečenje grana do 10cm debljine Kom. od 350 rsd
3.2 Sečenje grana od 10 do 20cm debljine Kom. 700 rsd
3.3 Izdizanje krune stabla do 5m visine Kom. 4.200 rsd
3.4 Obaranje stabla slobodnim padom do 15cm prečnika i seča na trupce Kom. 3.000 rsd 
3.5 Obaranje stabla slobodnim padom 16-30cm prečnika i seča na trupce Kom. 5.900 rsd
3.6 Obaranje stabla slobodnim padom 31-50cm prečnika i seča na trupce Kom. 11.900 rsd

*Ne vršimo seču stabala uz objekte i na nepristupačnim pozicijama, kao ni seču iz korpe.

4. SAKUPLjANjE SUVOG LIŠĆA

4.1 Mašinsko nagomilavanje suvog lišća m2 7 rsd
4.2 Ručno grabuljanje suvog lišća m2 15 rsd

5. ZASNIVANJE TRAVNjAKA

5.1 Zasnivanje travnjaka setvom semena (freziranje, grubo ravnanje, prihrana, setva, valjanje, prvo zalivanje) M2 od 280,00
5.2 Zasnivanje travnjaka travnim busenom M2 na prethodno pripremljenoj površini.
      *  >250m2  760 rsd
      * 100-250m2  790 rsd
      * <100m2    750 + troškovi transporta 
5.3 Podsejavanje travnjaka M2 80 rsd

6. KOPANjE / OKOPAVANjE

Okopavanje žive ograde Metar dužni 65 rsd
Okopavanje sadnica drveća Kom. 65 rsd
Okopavanje žbunja m2 190 rsd
Ručno prekopavanje i priprema za sadnju m2 700 rsd
Freziranje  m2  150 rsd

7. SADNjA

Lišćari do 2m visine kom. 730 rsd + sadnica
Lišćari 2-4m visine kom. od 1.600 rsd +sadnica
Lišćari 4-5m visine kom. dogovor
Četinari do 2m visine kom. 800,00 +sadnica
Četinari 2-4m visine kom. 1.900 rsd +sadnica
Četinari 4-5m visine kom. dogovor
Ukrasno šiblje (3 sadnice po m2) M2 280 rsd +sadnica
Živa ograda (7 komada/m) Metar dužni 390 rsd +sadnice
Pokrivačice tla – dogovor
Sezonski rasad – dogovor

8. ZALIVANjE

Podrazumeva priključak za crevo) sat 550 rsd
Zalivanje iz cisterne m3   5.500 rsd

9. PRIHRANA

Folijarno đubrivo 1L 110
Granulisana osnovna đubriva Kg 220 rsd
Spororazlažuće kompleksno đubrivo OSMOKOT Kg 1.500 rsd
Hidrogel Kg 3.500 rsd

10. ZAŠTITA BILjA

Osnovna zaštita 1L 250 rsd
Hemijsko uništavanje korova 1L 200 rsd

11. ZIMSKA SLUŽBA

Uklanjanje suvog snega sa staza i granja biljaka duvačem 1 sat 3.600 rsd
Ručno čišćenje snega sa staza i trotoara sa bacanjem soli. 1 sat 1.800 rsd + so

uredjenje zelenih površina
uredjenje zelenih površina