Uz obradu zemlje pre zasnivanja travnjaka ide dodavanje određene količine đubriva. Smisao unošenja hranljivih materija je obezbeđivanje što dužeg vremenskog perioda u kome će posejane trave imati povoljne uslove za razvoj. Đubrenjem se postiže i ubrzan rast trava, održavanje stabilnog botaničkog sastava travnjaka, suzbijanje određenih korova. Trave za svoj rast troše velike količine gradivnih elemenata, pa im je potrebno dobro snabdeveno tle.
Đubrenje se može podeliti na :
• osnovno đubrenje – obogaćuje se zemlja pre zatravljavanja. Najpovoljnija đubriva su stajnjak, kompost, treset, a nekad i fosfatna i krečna mineralna đubriva.
• prihranjivanje – dodavanje hranljivih materija već postojećem travnjaku. Ono predstavlja redovnu meru održavanja travnjaka.
Za kvalitetne parkovske, a i parterne travnjake, dobro je ponekad pored organskog đubriva, dodati fosforna i kalijumova đubriva odjednom, i istu toliku količinu azotnih đubriva u 2 maha, prvi put pre setvu, a drugi odmah posle nicanja trava.