Projektovanje novog travnjaka nekad izgleda, a nekad i jeste jednostavnije od preuređivanja, već postojećeg travnjaka. Uvek je zato bolje, odreći se lošeg postojećeg travnjaka i početi iz početka.
Ako se odlučimo za zasnivanje novog travnjaka možemo u velikoj meri reorganizovati prostor i uneti mu novi šarm.
Vrlo je važno pridržavati se svih smernica za zasnivanje novog travnjaka, od poznavanja uslova sredine, poroznosti zemljišta, hranljie vrednosti zemljišta, pH vrednosti, važno je takođe locirati tačke eventualnog zadržavanja padavinskih voda radi dreniranja, zatim biramo kvalitetne vrste trava koje pogoduju tom terenu.
Izgled i položaj travnjaka zavise uvek od veličine čitave zelene površine čiji je travnjak sastavni deo. Preporučuje se da sama zatravnjena površina zauzima više od polovine površine čitave zelene površine.
Travna površina oblika kvadrata ili pravougaonika daju naglašeno formalan, stroži ton zelenoj površini, ali je važno da se njene ivice drže „pod konac“. Nepravilni oblici nisu tako strogi, a zakrivljene ivice imaju privlačnost same po sebi. Krivine treba učiniti blagim i tečnim, zato što su komplikovani oblici teški za održavanje, posebno za košenje.
PAD TERENA
Blagi pad, oko 2 % je poželjan, a veći će učiniti košenje teškim, čak i kad se koriste najbolje kosilice. Ako mesto ima naglašeni nagib, treba terasirati teren.
DRENAŽA
Pre definitivnog poravnavanja terena postavlja se drenaža. Ova drenaža je najsavršenijeg tipa, u obliku podzemnog, zatvorenog drenažnog sistema koji može biti sa cevima i bez njih.
drenažni kanali kod travnjaka po pravilu su plići nego oni koji odvode suvižnu vodu od korena drugih vrsta biljaka.
GRAĐEVINSKI ELEMENTI
Bazene, fontane, zeljaste brdure, klupe treba izgraditi pre postavljanja travnjaka, jer trava može da bude ozbiljno oštećena tokom gradnje, posebno ako se razvija iz semena. Svi ovi elementi otežeavaju košenje, tako da razmak između cvetnih leja treba da bude nešto veća od širine 2 kosilice. Ako se planiraju staze od kamena, svaki kamen treba da bude postavljen ispod nivoa košenja travnjaka. Ivice treba da budu takve da se ne oštećuje kosilica.