Lekovito bilje je od davnina služi čovečanstvu u medicinske i terapeutske svrhe.
Specifični sastojci u njihovim tkivima izdvajali su se i u određenim količinama dodavali različitim preparatima. To je zapravo i osnov današnje farmacije koja je vremenom nažalost ili na sreću, pronalazila sve više alternativnih sastojaka za spravljenje lekova, izuzimajući biljke.
Danas se iz biljnih tkiva izdvajaju sastojni poput etarskih i masnih ulja, smole, vitamini i mnogi drugi specifični sastojci kao i razne aktivne materije (kapsin, steviozid ginkolidi, bilobalidi, šećeri, celuloza, flavonoidi, bioflavonoidi, antocijanidi,)…
Biljne ekstrakte najčešće dobijamo tako što se selektivnim rastvaračima oslobađaju ciljane materije iz najčešće suve droge (droga – osušena i usitnjena masa lekovitog bilja).
Daljim postupkom pomoću ekstrudera, u vakumu ili na atmosverskom pritisku, mogu se odvajati željene materije.

Tečni ekstrakti – su preparati u tečnom stanju za čiju pripremu se koristi biljna masa i rastvarač u odnosu 1:1. To su visokokoncentrovani preparati koji se najčešće dodaju drugim supstancama ili inertnim nosačima prilikom pravljenja lekova ili suplemenata.

Tinkture – su tečne supstance koje se dobijaju mešanjem biljne supstance i rastvarača (najčešće alkohola) u većoj razmeri, 1:5, 1:10,…

Ekstrakcija etarskih ulja se takođe može vršiti pomoću rastvarača ali i destilacijom.
Destilacija se vrši tako što vodena para ulazi u posudu gde se nalazi biljna materija iz koje se želi izdvojiti etarsko ulje.
Kada topla vodena para dospe do tkiva biljaka, iz njih se oslobađa etarsko ulje čija je tačka isparavanja obično niža od temperature vodene pare. U nekim slučajevima vrši se promenom pritiska u posudi kako bi se ulje odvajalo na nižim temperaturama. Iz posude sa biljnom masom ulje i voda u obliku pare zajedno nastavljaju put do kondenzatora, gde se hlade i uvode opet u tečno stanje.
Iz destilatora tada izlazi aromatična voda i etarsko ulje koje je lakše i zato pliva na vodi. Prostim fizičkim odvajanjem, dobija se čisto etarsko ulje.