Da bi nabavka mehanizacije bila rentabilna, trebalo bi pre svega posedovati veće površine na kojima se vrši proizvodnja.
U malim rasadnicima se obično koristi ručni alat a za obradu zemlje se može platiti nekome ko vrši usluge obrade.
Za rasadnike srednje veličine mogu se koristiti manji trakrori i rotofreze a veliki rasadnici poseduju mašine „grdosije“ koje mogu biti čak i satelitski navođene.
Osnovna obrada zemlje je riljanje odnosno oranje.
Za riljanje se koriste ašovi odnosno plugovi
Za sitnjenje zemlje se koriste motike odnosno rotofreze
Za ravnanje se koriste grabulje odnosno drljače
Za prskanje zaštitnim sredstvima se koriste ručne prskalice koje rade pod pritiskom a njihov pandam na velikim površinama su prskalice prikačene za traktor koje poseduju veći broj dizni.


Traktori su vučno-pogonske mašine.
Zapravo traktori su samohodne mašine koje mogu vući oruđe za obradu zemlje ili prskalice za zaštitu.
Sa motorom je povezano obrtno vreteno koje rotira 540H u minutu a služi da prenese rotaciju do uređaja koji nemaju sopstveni pogon poput nekih pumpi za vodu ili rotofreza.
Traktori imaju veliki broj brzina kako bi se njihov rad uskladio sa dinamikom rada priključnih uređaja.