Kombinacijom različitih supstrata dobijaju se mešavine pogodne za gajenje određenih biljaka ili biljaka u određenoj fazi razvoja

Glinene kuglice

Glinene kuglice su kuglice nepravilnog oblika i različite granulacije (4-8, 8-16mm…) koje služe kao oslonac biljci u hidoponskoj proizvodnji ili kao sloj supstrata u saksiji koji se stavlja radi bolje poroznosti. Ove kuglice su pe-ha neutralne a prednost im je i to što se mogu koristiti neograničen broj puta, uz obaveznu dezinfekciju pred svaku upotrebu.
Granule nemaju nikakve hranljive materije u sebi tako da se biljkama koje razvijaju koren samo u tom supstratu, moraju davati hraniva u vidu vodotopivih đubriva. Nekada se u tu svrhu koristio sitan kamen ali su glinene kuglice našle primenu kako zbog svoje garantovane sterilnosti, tako i zbog toga što upijaju određenu količinu tečnosti koja se kapilarno može prenositi odozdo nagore.

Kamena vuna

Nalik na staklenu vunu, dobija se specijalnim ispredanjem vlakana od drobljenog kamena. Ima veoma dobar vodnovazdušni odnos pa je samim tim vrlo pogodna za razvoj korenovog sistema.Kamena vuna je zbog tih svojstava, kao i zbog toga što je potpuno sterilna, dugo bila jedna od osnovnih podloga za hidroponiju.Kamena vuna se u građevinarstvu koristi za termoizolaciju pa je i garant tople sredine za korenov sistem. Problem za one koji koriste kamenu vunu može biti prisustvo prašine, oštrih ivica koja može imati nadražujuće dejstvo na koži ili disajnim organima.

Kokosova vlakna

Supstrat organskog porekla, nastao drobljenjem kokosove ljuske, sterilisan vodenom parom. Odlikuje se veoma povoljnim odnosom vode i vazduha (kada je nakvašen). Veoma je porozan tako da koren biljke nesmetano prolazi kroz supstrat, što je jedan od osnovnih uslova za razvoj cele biljke.

Kokosova vlakna su neutralne reakcije ne sadrže hranljive materije pa se biljka mora prihranjivati rastvorom hraniva. Takođe se mogu mešati sa agroperlitom, tresetom ili nekim drugim supstratom, koji bi eventualno mogao imati i vezivnu ulogu.
Na tržištu se uglavnom nalaze kompresovana kokosova vlakna u vidu briketa.
-kokosova cigla (teška oko 700gr. dodavanjem 3l vode naraste do zapremine od 9l supstrata)
-kokosov blok (težak oko 5kg, dodavanjem 20-25l vode, dobija se oko 65l supstrata)
-kokosovi diskovi (prečnika oko 4sm, visine manje od 1sm, potapanjem u vodu narastu 6-10 puta. obavijeni su finom mrežicom koja se otvara paralelno sa uvećanjem mase supstarta. kroz mrežicu nesmetano prolazi koren biljke tako da se ona ne uklanja prilikom presađivanja, što je garant da se koren neće oštetiti ni poremetiti i da biljka po presađivanju neće stagnirati, ona je praktično već ukorenjena. Ovi diskovi se preporučuju pri ukorenjavanju reznica kao i pri setvi semena pojedinačno)
Kokosova vlakna se takođe mogu mešati sa agroperlitom, tresetom ili nekim drugim supstratom, koji bi eventualno mogao imati i vezivnu ulogu.

Perlit

Perlit je jedinstveni materijal koji se sve više koristi u raznim granama poljoprivrede.
Nastaje iz sirovine koja je vulaknskog porekla. Obradom sirovine na temperaturi od oko 1000 stepeni Celzijusa isparava vezana voda koja za sobom ostavlja veliki broj mikrošupljina. Pri samoj obradi dobija se znatno uvećanje mase, pa je perlit veoma lagan u odnosu na svoj gabarit (oko 55g/1l).

Posmatrano pod sočivom, perlit izgleda kao snežna pahuljica nepravilno-loptastog oblika, sa puno sitnih kristala, povezanih u jednu celinu. Između tih kristala je vazduh ili voda.
Pe-ha vrednost perlita je neutralna, pa se može koristiti kao jedina osnova ili kao mešavina supstrata kod svih biljaka. Pored toga što je veoma lagan, prelit veoma dobro zadržava vodu i vazduh u svojim šupljinama, pa se tako dobija povoljan vodnovezdušni režim. Takođe zbog tih osobina, perlit dobro zadržava toplotu, pa je temperatura u perlitu uvek za nekoliko stepeni veća nego u drugim supstratima ili zemlji, što se veoma dobro odražava na klijanje semena, ožiljavanje reznica i na sam korenov sistem. Zbog velike poroznosti, koren se lako probija između granula perlita, pa se tako bolje i brže razvija. Količina energije koju bi koren upotrebio za prodiranje kroz zbijenu zemlju, biljka gajena u perlitu (ili supstratu gde dominira perlit), može da utroši u razvoj cvetova ili plodova.

Tokom zime, mnoge sobne biljke pate zbog manjka svetlosti. To se može promeniti veštačkim osvetljenjem, krečenjem prostorije u belo kako bi se što efikasnije koristio svaki zrak, ali i korišćenjem perlita (kao malča), jer je bele boje pa pored toga što štiti koren od izmrzavanja, on dobro reflektuje svetlost pa tako utiče i na osvetljnje
Zbog svih pozitivnik osobina, koje karakterišu ovaj potpuno ekološki proizvod, agroperlit svoju primenu nalazi u proizvodnji rasada cveća, povrća, voća, pečuraka, za pobojšanje fizičkih osobina zemljišta kod travnjaka, za krovne terase, u hidroponiji…
Pošto ne sadrži hranljive materije, kao jedina osnova za gajenje, može se koristiti samo u hidroponiji a za običnu proizvodnju se meša sa: zemljom, peskom, tresetom, supstratima za gajenje cveća, humusom ili nečim sličnim.

Evo nekoliko primera:

*Biljke koje traže mnogo vode: 75% perlita 25% supstrata.
*Biljke koje traže prosečnu količinu vode: 50:50%
*Biljke sa malim zahtevima prema vodi 25:75%
Istraživanja pokazuju da biljke gajene u supstratu koji sadrži perlit imaju mnogo bolje osobine, zdravije su, krupnije, više cvetaju i daju bolje prinose od onih gajenih bez prlita.
Samo u hidroponiji je dokazano da biljke gajene u perlitu imaju 7 puta bolji prinos od onih gajenih u kamenoj vuni.

 
Veštačka trava

Da li će se sportovi poput fudbala, ragbija, tenisa i golfa, u budućnosti igrati samo na veštačkoj travi?

U poslednje vreme se masovno kotisti veštačka trava, čije su prednosti brojne, poput toga da joj ne treba veliko održavanje, isključena je nega: zalivanje, košenje, đubrenje, dosejavanje… Ne ostaju fleke od zemlje i ne nastaje blato prilikom padanja kiše. Prednost je i to što se može koristiti u zatvorenim prostorijama. Koliko je ovaj vid podloge popularan, govori i podatak da po standardima FIFA i UEFA veštačka trava pod određenim uslovima može zameniti prirodnu travu na fudbalskim utakmicama. Čak je i Svetsko prvenstvo u fudbalu U-17 u Peruu krajem 2004. godine igrano na terenima sa veštačkom travom.
Takva jedna podloga je sastavljena iz više slojeva (elastični sloj, kvarcni pesak, gumeni granulat i veštačke vlasi) a može se postavljati na bilo kojoj ravnoj podlozi, kao što je asfalt, makadam, zemlja, beton, parket…
Visina vlasi „trave“, može biti različita u zavisnosti od namene a može se i birati nijansa boje.
Ovakve veštačke trave, mogu se koristiti za razne sportove, za restorane, reperezentativne terene šoping centre, oko bazena, pa čak i u dečijoj sobi umesto tepiha.

Gumene poliuretanske podloge
(gumeni asfalt)

U poslednje vreme se sve češće koriste poliuretanske gumene podloge na dečijim igralištima, atletskim stazama i sportskim terenima.
Ove podloge se sastoje od gumenih granula pomešanih sa vezivnim sredstvima, izlivenih iz jednog dela, tako da se na prvi pogled čini kao da je u pitanju obojeni asfalt. To zapravo i jeste napravljeno kao asfalt, samo od drugih materijala koji daju elastičnost podlozi i sprečavaju prekomerno klizanje. Na taj način se izbegavaju veće povrede pri padu sportista ili dece koja se igraju na takvom terenu.

Debljina elastičnog sloja ovih podloga može biti od 4 do 11sm preko koje se izliva završni,nepropusni sloj u jednom komadu.
Postoje i ploče, napravljene od ovog materijala koje se mogu lepiti na već postojeću podlogu što je idealno za manje površine (ispod dečijeg tobogana, na terasi ili na stepenicama )
Pomenute prednosti ovih terena, ne umanjuju njihovu funkcionalnost jer je podloga dovoljno tvrda da ne remeti položaj stopala a i lopta se nesmetano odbija o njenu površinu tako da se ona masovno upotrebljava za skoro sve vrste sportova sa loptom i laku atletiku.
Boje ovih podloga mogu biti različite a može se i kombinovati više boja ili ucrtavati šare.

Autor: Radivoje Bulatović