Alat koji se upotrebljava za obradu zemlje
Ašov: služi za obradu zemlje, (riljanje) do dubine od 30 sm.
Za dublje riljanje koristi se ašov uzengija.
Motike i motičice: koriste se za okopavanje, prašenje na lejama i za plitko okopavanje.
Vile: Mogu biti drvene i metalne. Koriste se za prevrtanje i prenošenje krupnijih materijala, kao što si stajnjak, seno, granje a u brdsko-planinskim uslovima,gde dominira skelet u zemljištu, služe i za kopanje (riljanje) zemlje.
Grabulje: Takođe mogu biti drvene i metalne. Upotrebljavaju se za usitnjavanje površinskog sloja zemlje, zatrpavanje semena posle setve, za razbijanje pokorice, za sakupljanje biljnih ostataka.
ooo
Alat za rad sa binjkama
Sadiljke: Upotrebljavaju se za sadnju biljaka u toplim lejama i u posude. Mogu biti od 0.75 do 5 sm debljine.
Kalemarski nož: Služi za kalemljenje , pripremu reznica i kalem grančica. Na zadnjoj strani ima proširenje, koje služi za razdvajanje kore pri kalemljnjeu.
Vrtlarske makaze: Upotrebljavaju se za šišanje šive ograde gde su drane tanke ili zeljaste. U poslednje vreme ih sve više zamenjuju trimeri.
Metlaste grabulje: Gušće su od običnih grabulja i mekše su pa se upotrebljavaju za prikupljanje pokošene trave na nehovanim travnjacima i za finu obradu površine zemlje.
Kosačice: mogu biti ručne ili mašinske (sa rotirajućim noževima). Služe za košenje travnjaka
Ručni valjak: može biti metalni ili drveni. Upotrebljava se za ravnjanje i učvršćivanje travnjaka.
Ručni jež: je valjak koji ima niz bodlji. Povezan je sa drškom koji vrtlat gura. Služi za utabavanje semena trave u zemlju.
Motokultivator: Služi za obraadu zemljišta na manjim površinama. Ima benzinski pogon pa te teške radove obavlja praktično sam uz to što je potrebno da ga neko usmerava.
Markiri: služe za ravnomerno raspoređivanje semena ili rasada. U zavisnosti od potrebe, postoje različite vrste.