Alat koji se upotrebljava za obradu zemlje

Ašov: služi za obradu zemlje, (riljanje) do dubine od 30 sm.
Za dublje riljanje koristi se ašov uzengija.

Motike i motičice: koriste se za okopavanje, prašenje na lejama i za plitko okopavanje.

Vile: Mogu biti drvene i metalne. Koriste se za prevrtanje i prenošenje krupnijih materijala, kao što si stajnjak, seno, granje a u brdsko-planinskim uslovima,gde dominira skelet u zemljištu, služe i za kopanje (riljanje) zemlje.

Grabulje: Takođe mogu biti drvene i metalne. Upotrebljavaju se za usitnjavanje površinskog sloja zemlje, zatrpavanje semena posle setve, za razbijanje pokorice, za sakupljanje biljnih ostataka.

Alat za rad sa binjkama

Sadiljke: Upotrebljavaju se za sadnju biljaka u toplim lejama i u posude. Mogu biti od 0.75 do 5 sm debljine.

Kalemarski nož: Služi za kalemljenje , pripremu reznica i kalem grančica. Na zadnjoj strani ima proširenje, koje služi za razdvajanje kore pri kalemljnjeu.

Vrtlarske makaze: Upotrebljavaju se za šišanje šive ograde gde su drane tanke ili zeljaste. U poslednje vreme ih sve više zamenjuju trimeri.

Metlaste grabulje: Gušće su od običnih grabulja i mekše su pa se upotrebljavaju za prikupljanje pokošene trave na nehovanim travnjacima i za finu obradu površine zemlje.

Kosačice: mogu biti ručne ili mašinske (sa rotirajućim noževima). Služe za košenje travnjaka.

Ručni valjak: može biti metalni ili drveni. Upotrebljava se za ravnjanje i učvršćivanje travnjaka.

Ručni jež: je valjak koji ima niz bodlji. Povezan je sa drškom koji vrtlat gura. Služi za utabavanje semena trave u zemlju.

Motokultivator: Služi za obraadu zemljišta na manjim površinama. Ima benzinski pogon pa te teške radove obavlja praktično sam uz to što je potrebno da ga neko usmerava.

Markiri: služe za ravnomerno raspoređivanje semena ili rasada. U zavisnosti od potrebe, postoje različite vrste.