Viola odorata L. – Ljubičica
Familija Violaceae
Stanište: Raste u svetlim listopadnim šumama, šikarama, međama, na obalama potoka, na livadama, do gornje granice planinskog regiona.
Rasprostranjenje u Srbiji je široka
Opšte rasprostranjenje: Kavkaz, Kurdistan, Liban do južnih Alpa, atlanski deo Evrope, južna Engleska.
Biljnogeografska pripadnost: Subatlansko-submediteranski florni element.
Način prikupljanja i sušenja:
Beru se listovi i cvetovi i suše u tankom
sloju, u hladu i na promaji. Koren se vadi
i suši na suncu.
Vreme prikupljanja:
List i cvet u proleće, koren u jesen ili u
rano proleće.
Lekoviti sastojci i način upotrebe: List i cvet sadrže saponine, gorke materije, sluzi, malo etarskog ulja, plave boje i dr. Koren sadrži alkaloid violin.
-Cvet se upotrebljava, u obliku sirupa, kao sredstvo koje podstiče znojenje kod katara pluća, gušobolje, boginja, ublažava grčevit kašalj i veliki kašalj. List se koristi, spolja, kod raznih zapaljenskih procesa. Isceđen sok ili skuvano lišće koristi se kao purgativno sredstvo.