U godinama suše zbog visoke cene stočne hrane, stočari u nemoći da hrane životinje, nameravaju da  smanje proizvodnju.
Postoji jednostavno rešenje koje bi zadovoljilo kako budžet proizvođača, tako i budžet države, krajnje potrošače ali ponajviše same životinje.
Umesto semenja koje se daje životinjama u ishrani proizvođači mesa u razvijenim zemljama uveliko koriste proklijala zrna pšenice, ovsa, suncokreta i kukuruza.  Hidroponski gajene biljke, stare svega nekoliko dana, obezbeđuju mnogo veći kvantitet ali pre svega kvalitet hrane za životinje. Prema rečima ovih proizvođača, dnevna potreba hrane za konja, svedena je na cenu ispod  1$.
Nutricionisti tvrde da u samom procesu klijanja nastaju materije koje su daleko više upotrebljive u ishrani nego što bi to bio slučaj sa suvim semenom. Klijanci spram svoje veličine, sadrže ogromne zalihe hranljivih materija pa je tako i potrebna količina hrane manja. Životinje hranu dobijaju kroz sveže zelene biljke čak i tokom zime što prema rečima stručnjaka umnogome utiče na njihov imunitet. Materije koje sadrže tek proklijale biljke utiču na smanjenje holesterola.
Jednostavno, ušteda u hrani je velika, životinje zadovoljno pasu svežu „travu“ dobijenu u organskoj proizvodnji, zdravije su, naprednije a meso i drugi produkti su zdraviji i ukusniji.
Način proizvodnje hrane za životinje:

U određenoj prostoriji se postavljaju police tako da iznad svake postoji crevo sa mikrorasprskivačima radi zalivanja.
Na police se postavljaju plitke posude u kojima će se odvijati proces klijanja.
Potrebno je malo dnevnog svetla koje se može nadomestiti neonskim lampama ili štednim sijalicama.
Temperatura u idealnim uslovima treba da iznosi 22-30*S
U posude se u tankom sloju razastire seme pšenice, ovsa, suncokreta, kukuruza ili neke druge žitarice.
Uključuje se sistem za orošavanje dok voda ne pređe visinu nasutog semena.
svakodnevno se vrši orošavanje po nekoliko minuta, minimum 2 puta dnevno.
Seme klija već posle prvog dana a posle 6 do 8 dana od biljke dostižu visinu od 10ak santimetara.
Tada se biljke iznose iz klijališta i nose životinjama kao hrana.
NAPOMENA: Osim vode, nije potrebno koristiti nikakvu dodatnu prihranu za ove biljke.
Proces proizvodnje se usklađuje tako da svakodnevno jedna količina izlazi iz proizvodnog objekta a na njeno mesto se seje nova količina.

Autor: Radivoje Bulatović