U subotu 14.11 i nedelju 15.11, biće održana promocija crnog godzija u pivnici „KRIGLA I ŠOLjICA“ u Beogradu, ul. Zaplanjska 86a (Voždovac).
Pozivamo Vas da dođete i besplatno probate čaj, med ili rakiju od ove čudesne biljke.

Više o proizvodima možete pronaći na sajtu www.crnigodzi.com

O LEKOVITIM SVOJSTVIM CRNOG GODžIJA, NAJBOLJE GOVORI ANALIZA INSTITUTA ZA OPŠTU I FIZIČKU HEMIJU IZ BEOGRADA 

REZULTATI ANALIZE SUVOG PLODA CRNOG GODžIJA

Tabela 1: Fizičko hemijski parametri
Parameter koncentracija
Senzorska analiza Tamnoplave suve bobice
Sadržaj vlakana (%) 7,3
Sadržaj proteina (%) 8,9
Sadržaj vlage (%) 10,3

Tabela 2: ukupan sadržaj polifenola(TPC), flavone(TFC) kao i antioksidativna aktivnost.
TPC (mg GAE/g)
TFC (mg QE/g)
DPPH (mg TE/g)
FRAP (mg TE/g)
ABTS (mg TE/g)
Sadržaj 19,22±0,52 4,05±0,61 23,84±0,31 26,29±1,65 40,45±0,26

Tabela 3: Sadržaj polifenola, amino kiselina i karotenoida (mg/kg)
jedinjenje koncentracija
Kvercetin 941±4
Mircetin 104±3
Apigenin 492±5
Kaempferol 76±11
Rutin 1128±10
Kvercitrin 11,5±1
Mircitrin 13±2
Katehin 1341±4
Epikatehin 2180±7
Naringenin 60±10
Kafeična kiselina 892±3
Ferulična kiselina 931±7
p-Kumarinska kiselina 986±4
Vanilinska kiselina 19±2
Galna kiselina 130±2,1
Sinapična kiselina 30±10
3-hidroksi benzoeva kiselina 40±8
Siringinska kiselina 37±5
Triptofan 198±5
Serotonin 122±2
Melatonin 65±1
Zeaksantin 750±6
Β-Kriptoksantin 65±9
Β-karoten 34±3
Lutein 46±2

Tabela 4: Sadržaj masnih kiselina
parametar koncentracija
Miristinska kiselina(%) 0.01
Stearinska kiselina(%) 0.29
Palmitinska kiselina (%) 0.82
Arahidinska kiselina (%) 0.18
Oleinska kiselina (%) 2.17

Tabela 5: Sadržaj minerala (mg/100g)
Minerali Sadržaj
Ca 101.3±22.60
K 881.9±239.70
Mg 45.9±9.20
Na 209.8±72.30
P 174.3±32.10
Co 0,001
Cu 0.8±0.25
Fe 3.4±1.57
Mn 0.5±0.18
Zn 1.5±0.62
Se (µg/100g) 0.17±0.03

Zaključak
Uzorak je ispitivam primenom standardnih metoda i upotrebom visokoefikasne tečne
hromatografije sa UV i masenom detekcijom, gasne hromatografije sa masenom detekcijom a
mineralni sadržaj je određen primenom ICP-a. Takođe detektovano i kvantifikovano je i
prisustvo α i β tkoferola u koncentracijama od 5,5 i 4,2 mg /100g suvog uzorka. Dobijeni
rezultati su u saglasnosti sa literaturnim podacima.