Primena morskih algi na zasadima crnog godžija

Crni godži postaje sve popularnija biljka za gajenje kako na okućnicama tako i plantažno. 
Ova biljka cveta i plodonosi istovremeno i to od kraja juna do kraja jeseni. 
Ovakve kulture suočavaju se sa dva problema: Prvi je borba protiv štetočina a drugi je stalna potreba za hranom kako bi izneo sav plod. 

Ukoliko bi se u zaštiti koristili pesticidi, plod ne bi smeo da se koristi sve dok traje njihova karenca. 
Zato je važno primeniti integralnu zaštitu koja podrazumeva da se sva sanitarna orezivanja sprovode blagovremeno a sva hemijska zaštita da se primeni pre prvog cvetanja. 
Nakon toga je veoma važno održati jak imunitet biljke kako bi se sama borila protiv svih štetočina. 

Jačanje imuniteta, postiže se prihranom (fertigacijom i folijarno). 
Kako smo već naglasili u toku plodonošenja, ne smemo koristiti nikakvu „hemiju“ već samo organske preparate.

Kolege iz firme Algotehnology, uradile su plan tretmana crnog godžija organskim preparatima na bazi morskih algi. 
Ovi preparati uticaće na veći broj biohemijskih procesa u biljci i na sasvim prirodan način nahraniti biljku i ojačati njen imunitet, što će se dalje odraziti na prinos i kvalitet plodova. 

U prilogu možete preuzeti PDF dokument sa svim uputstvima.  

Upotreba ALGO preparata na zasadima crnog godzija