Pepelnica kod hrasta

Micosphaera alphitoides anamorf. Oidium quercinum -Obligatni parazit -fam: Erysiphaceae *Prouzrokuje pepelnicu hrasta, u rasadnicima i prirodnom podmlatku. *Domaćin- hrast, kesten, bukva. *Q. robur (hrast lužnjak) je veoma osetljiv, Q. petraea je otporniji u prirodi, ali ne i u rasadnicima, Q. coccifera je najotporniji. *Napada mlado lišće, izbojke i javlja se od [...]

Pegavost lista javora

Rhytisma acerinum anamorf. Melasima acerina (nema inf. sposobnost) - Tropoparazit - klasa: Coelomycetes - fam: Rhytismaceae - red: Sphaeropsidales - red: Rhytismatales - podkl: Leotiomycetide - klasa: Leotiomycetes *Prouzrokuje katranastu pegavost lista javora na mladim biljkama u rasadnicima, i na odraslim jedinkama. *U proleće na listu se pojavljuju krupne [...]

Bolesti divljeg kestena

. Guiqnardia aesculi anamorf. Phyllosticta sphaeroppsoidea - Tropoparazit - klasa: Coelomycetes - fam: Botryosphaeriaceae - red: Sphaeropsidales - red: Dothidales - podkl: Dothicliomycetidae - klasa: Dothicliomycetes IZAZIVA: * Pegavost između nerava i sušenje listova divljeg kestena u svim razvojnim stadijumima. Predstavlja problem u rasadnicima, drvoredima... * Simptomi- se javljaju [...]

Parazitna svojstva mikroorganizama

(Parazitizam i paraziti) – su heterotrofni organizmi ( oni se hrane na račun drugih živih bića ) i patogeni organizmi ( ostvaruju zarazu na drugimživim bićima). Da bi parazit ostvario infekciju, između njega i domaćina mora da postoji kompatibilnost. Na biljkama parazitiraju gljive, a re]e i bakterije , alge i lišajevi. [...]

Title

Go to Top