(Parazitizam i paraziti) – su heterotrofni organizmi ( oni se hrane na račun drugih živih bića ) i patogeni organizmi ( ostvaruju zarazu na drugimživim bićima).
Da bi parazit ostvario infekciju, između njega i domaćina mora da postoji kompatibilnost. Na biljkama parazitiraju gljive, a re]e i bakterije , alge i lišajevi. Razlikujemo:
1. Obligatni parazit – obrazuje se u epidermalnim ćelijama, samo u živoj sredini se razmnožavaju, ijmaju posebne sisaljke HAUSTORIJE pomoću koji crpe organske materije iz živih ćelija. To su: pepelnice, rđe i virusi ( Familij: Erysiphaceae – pepelnica , Red: Uredinales- rđe, svi virusi)
2. Petrofiti – svojim toksinima ubijaju žive ćelije, a potom je ispune svojim nifama. To su : Dothistroma pini, Dothistroma populea, Lachnellula willkomii
3. Fakultativni paraziti ( parazit slabosti) – živi u zemlji kao saprofiti, ali kada dodje u kontatk sa biljkom domaćina obićno preko ozleda stvaraju zarazu i dalje se razvija kao parazit. Nazivaju se kao PARAZIT SLABOSTI jer uglavnom napadaju biljku i umanjuje im vitalnost. To su : fitogene bakterije ( poleganje ponika ) , Physarium sp.
4. Fakultativni saprofiti – u glavnom žive na biljkama, u kontaktu sa živim ćelijama, samo pod određenim uslovima mogu da se razvijaju na račun mrtve organske materije- kao saprofiti. ( Nectria sp )
5. Tropoparazit – jedan deo života provode na živom biljnom tkivu ( listu i stablu) , a drugi deo na mrtvom ( opalom lišću). Tokom svog života imaju parazitsku i saprofitsku fazu. Na opalom lišću formiraju savršeni stadijum ( polni ) i tako prezimljavaju da bi u proleče otvarili primarne infekcije preko polnih spora na zaraženom lišću, kojem dalje ostvaruje sekudarne infekcije i šire parazite na velika prostranstva. To su : gljive koje izazivaju pegavost osipčavost , Gnomonia veneta, Guingnardia aesculi, Micospherella sp., Rhitsma sp.
6. Saprofiti – omogućavaju kruženje materije u prirodi, žive iključivo na račun mrtve organske materije i njenom razgradnjom vraćaju u tlu mineralne sastojke. To su : gljiva i bakterija ( Risocronia sollani )
7. Poluparaziti – oni od domaćina uzimaju vodu i mineralne materije, a sami vrše fotosintezu. To su : parazitske cvetnice Viscum aleum- imela