Rhytisma acerinum anamorf. Melasima acerina (nema inf. sposobnost)
– Tropoparazit
– klasa: Coelomycetes
– fam: Rhytismaceae
– red: Sphaeropsidales
– red: Rhytismatales
– podkl: Leotiomycetide
– klasa: Leotiomycetes
 
 
 
*Prouzrokuje katranastu pegavost lista javora na mladim biljkama u rasadnicima, i na odraslim jedinkama.
*U proleće na listu se pojavljuju krupne hlorotične pege, koje leti dobijaju karakterističnu crnu boju na licu- boja potiče od stromatične mase koju gljiva obrazuje u tkivu lišća.
*U ovim stromatičnim pegama, leti se prvo formira stadijum piknida ( anamorf. Melasima acerina). Piknospore su štapičastog oblika, po malo savijene i nisu sposobne da ostvare sekundarne zaraze.
*Zatim se u istim pegama (dublje malo) formiraju apotecije sa askusima i končastim askosporama. Askusi su odvojeni parafizama koje su na vrhovima savijene, po čemu se razlikuju od lophodermiuma.
*Prezimljavaju u stadijumu apotecija.
*Posledice: Nema većeg značaja, samo je ružno.
*Mere borbe: Vrši se u rasadnicima i kulturama, ako se javi u većem intezitetu.