Kao i ostalo zimzeleno drveće, bor je simbol besmrtnosti, večnog života. On označava uspravnost, iskrenost, časnost, jak karakter, vitalnost, plodnost, tišinu i samoću, a dobro je znan i kao falusni simbol. On čuva telo od propadanja, i zato se sadi na grobljima i koristi za izradu kovčega. Šišarka bora simbolizuje vatru zbog svog oblika koji podseća na plamen i takođe je falusni simbol i označava muževnost, plodnost i dobar usud. U kineskoj tradiciji bor je hrabrost, lojalnost i posvećenost, dugovečnost, otpornost pred nedaćama i nemirima i čini Konfučijev simbol. U japanskoj kulturi predtavlja dugovečnost. U starogrčkoj kulturi simbol je Zevsa a u vezi je i sa Dionisom, Artemidom i Eskulapom. U Rimu je bor simbolizovao Jupitera i veneru kao pura arbor – „neiskvareno drvo“ – i devičanstvo. Povezivan je sa Dijanom i Mitrom. U semitskoj tradiciji, šišarka je simbol života. Označava plodnost, a drvo je posvećeno frogojskom Atiju i njegovoj supruzi Kibeli.
sisarka-ziveti_sa_biljkama