Drvo i plod smokve simbolizuju život, plodonosnost, napredak i mir. Ponekad se smokvino drvo prikazivalo kao drvo znanja, a spaja u sebi simboliku i muškog i ženskog principa, sa listom koji predstavlja muški princip, ii lingam, i plodom koji predstavlja ženski princip, odnosno joni. Smokvin list označava strast i seksualnost. Plutarh je zapisao: „list smokve predstavlja pijenje i kretanje i predpostavlja se da označava muški polni organ.“korpa sa smokvama označava plodnost i ženu kao boginju ili majku. U vezi je sa vinovom lozom kao mestom mira i opuštenosti. Zbog oblika svojih plodova, koji nalikuju ženskim grudima, smokva se poistovećuje s njima i ponekad naziva „drvetom mnogih dojki“.
U budističkoj tradiciji, smokva je sveto drvo Bodi, pod kojim je Budi dato prosvetljenje. U hrišćanstvu, smokvino drvo ponekad zauaima mesto jabukovog drveta kao drveta poznanja u rajskom vrtu. U grčko – rimskoj kulturi, smokvino drvo je posveceno Dionisu, odnosno Bahu, Prijapu, Jupiteru i Silvanu. Falusni je simbol. U jevrejskoj tradiciji, drvo smokve predstavlja mir, napredak, obilje, i simbol je Izraela zajedno sa vinovom lozom. U islamu, prikazano je kao nebesko drvo koje je sveto, jer je na njemu Muhamed položio zakletvu. U kulturama Okeanije, smokav uglavnom predstavlja drvo života i igra važnu ulogu u spiritualnim ritualima.