Na zapadu, pirinač ima simbolično značenje koje je slično značenju zrna žita, ali na Istoku, pošto je osnovna hrana, smatra se da ima božansko poreklo.
On može imati magične osobine i obezbeđivati ishranu natprirodnih svojstava, ili može da na magičan način obnavlja zalihe sebe samog. Simbol je obilja i nebeskog opskrbljivanja i prema verovanju, ljudi su bili prinuđeni da ga gaje tek nakon što su isterani iz raja, a zemlja i nebo u božanskom smislu se razdvojili. Pirinač predstavlja večni život, duhovnu ishranu, iskonsku čistotu, solarnu snagu, znanje, boilje, sreću i plodnost. Otud i običaj, rasprostranjen i na Istoku i na Zapadu, da se namladu tokom venčanja baca pirinač.