Lunarno baštovanstvo je način gajenja biljaka gde se uzimaju u obzir mesečeve mene i njihov uticaj na procese razvoja biljaka.

Poznato je da Mesec utiče na mnoge pojave na Zemlji, kao na priner na plimu i oseku. U vreme punog Meseca, lekari izbegavaju obimnije hirurške intervencije, upravo zbog njegovog uticaja na kretanje tečnosti, jer bi rane od operacije mnogo duže zarastale ukoliko bi se one vršile za vreme punog Meseca nego što bi to bio slučaj u nekoj drugoj fazi.
Još u antičkoj Grčkoj, Hipokart je preporučivao da se ne izvode operacije ukoliko se u tim danima Mesec nalazi u sazvežđu odgovarajućeg organa ljudskog tela kojim upravlja taj zodijački znak. NPR. Ukoliko se mesec u sazvežđu raka, Hipokrat nije preporučivao zahvate na stomaku ili ako se Mesec nalazio u sazvežđu jarca, nisu se radile stomatološke intervencije.
Razna istraživanja medicinskih ustanova i policijskih uparva potvrđuju da je za vreme punog meseca, psiha ljudi u krizi pa je povećan broj ubistava, samoubistava, nasilničkog ponašanja, saobraćajnih nezgoda i slično.
Uticaj vasione na život na Zemlji i dalje predstavlja jednu od najvećih dogmi naučnicima, ali se neke stvari sve više razjašnjavaju.
Eksperimentalno je dokazano da uticaj Meseca na kretanje tečnosti, može imati značaja kod setve semena, orezivanja ili kalemljenja biljaka, pa čak i na očuvanje plodova ubranih u različitom periodu lunarnog ciklusa.
Važno je naglasiti da jedan lunarni dan, odnosno lunarni ciklus traje 29 ili 30 sunčanih dana.
Ustanovljena su tri načina sadnje u odnosu na mesečeve mene: sinodički, sideralni i biodinamički.
Najčešće korišćeni način lunarnog baštovanstva je sinodički. Na osnovu razvoja lunarnog ciklusa, odlučuje se od kog do kog perioda će se vršiti setva, rezidba, kalemljenje ili berba.
Osnovno pravilo je da sve što treba da raste (sejanje, kalemljenje, rezničenje…) treba vršiti u verme kada mesec raste a sve što treba da se umiri (rezanje, plevljenje, seča…) treba raditi u vreme opadanja meseca.
U PERIODU MLADOG MESECA treba sejati i saditi biljke koje razvijaju seme na spoljnoj strani ploda (žitarice, spanać, jagoda, trave… ). U ovom periodu, uticaj Meseca na živa boća je veoma snažan. Snažno deluje na podizanje nivoa vode, pa se biljke posađene u tom periodu lakše primaju i manje boluju prilikom presađivanja.
Košenje trave pozitivno deluje na njen dalji razvoj.
MESEC U FAZI RASTA je pogodan period za sađenje biljaka jer je tada Mesečeva energija na Zemlji veoma izražena. U tom periodu je veoma jak porast listova. Naj pogodniji dan za sadnju je dva dana pre punog meseca.
Biljke kojima najviše odgovara ovaj periiod su jednogodišnje vrste koje razvijaju seme unutar ploda: (paradajz krastavac tikvica, bundeva,dinja, lubenica, grašak, pasulj,… ).
To je takođe idealno vreme za kalemljenje.
Košenje trave pozitivno deluje na njen dalji razvoj.
PUN MESEC ima najveđu energiju i uticaj na površini Zemlje, pa je zato taj period pogodan za branje začinskog i lekovitog bilja.
U fazi opadanja, opada i Mesečeva energija na Zemlji pa se u tom periodi preporučuje sadnja lukovičastih vrsta i vrsta koje razvijaju podzemno stablo: (luk, šargarepa, rotkva, repa, cvekla, keleraba, kao i cvetne kulture: lala, zumbul, narcis, iris, preunika…). Takođe je ovaj period pogodan za orezivanje biljaka.

MESEC U FAZI OPADANJA (četvrti kvartal) je period kada ne treba saditi sejati niti kalemiti. U ovoj fazi je energija Meseca naj slabija pa se voda ne podiže dovoljno kroz biljne organe, što može imati negativnog uticaja na primanje biljke.
Ovo je povoljan period za prihranjivanje.
Uoči mladine je najbolji period za rezanje cveća i orezivanje drveća.
Košenje travnjaka u ovom periodu negativno deluje na njen dalji razvoj.

Autor: Radivoje Bulatović

Mesečeve mene 2015.
mesečeve mene 2015