Zeleni krov, krovni vrt ili biljke na krovu

Zeleni krov, krovni vrt ili biljke na krovu, pojam je koji se nije tako često mogao čuti na našim prostorima a kamoli videti. Poslednjih godina, arhitektura se sve više okreće “zelenoj gradnji” pa tako u težnji da obezbedi što bolju energetsku efikasnost, u projekte uključuje ozelenjavanje krovova i zelene zidove. Ne retko se i vlasnici objekata sa ravnim krovovima opredeljuju da prilikom rekonstrukcije hidroizolacije izrade zeleni krov radi njene zaštite od spoljašnjih uticaja.

Razloga da se ozeleni krovna površina je puno ali vredi napomenuti da je zemlja moćan izolator i barijera za razna zračenja kojima smo neminovno izloženi, kao i da zelene površine na krovovima zadržavaju kišnicu daleko duže nego što to čine pločnici a time se znatno utiče na regulaciju mikroklime i “gradsko ostrvo toplote”.

PROCES IZRADE ZELENOG KROVA

Firma Živeti sa biljkama svakom krovu pristupa na poseban način. Najpre na teren izlaze inženjeri koji procenjuju mogućnosti predviđene površine za izradu zelenog krova. Posebna pažnja se pridaje mogućnostima oticanja viška vode, na osnovu čega se odlučuje da li će se koristiti drenažno akumulacione folije od 20,40 ili 60mm visine. Proverava se statika i određuje maksimalna dozvoljena visina supstrata kao i koji tip supstrata će se koristiti.

Nakon izvršenih provera i izrade detaljnog plana, biraju se biljke koje po svojim karakteristikama najbolje podnose date uslove i zadovoljavaju kriterijume dogovorene sa investitorom.

Prvi korak je postavljanje zaštitnog platna preko hidroizolacije i protivkorenske membrane. Zatim se postavljaju drenažno-akumulacioni paneli čija je uloga sakupljanje rezerve vode i usmeravanje viška ka rigoli. Zatim se postavlja specijalni filterski sloj čija je uloga da čuva gore pomenute slojeve od nagomilavanja krupnih čestica.

SUPSTRAT ZA ZELENI KROV

Firma Živeti sa biljkama, poseduje recapture za izradu supstrata čija je primena do sada dala najbolje rezultate u praksi velikih kompanija koje se bave ovom oblasti u svetu. Na osnovu dozvoljenog opterećenja po kvadratnom metru i potrebne debljine supstrata, proračunavamo i odnos komponenata u njemu. Ovo radimo imajući u vidu činjenicu da su lake komponente skuplje od težih pa je važno umereno ih koristiti. Pored pravljenih nudimo i standardne supstrate za krovne vrtove.

BILJKE ZA ZELENI KROV

Dubina supstrata uslovljava nas da li ćemo koristiti ekstremno otporne biljke poput seduma ili ćemo imati slobodu izbora. Minimalna dubina od samo 10cm dozvoljava sadnju seduma dok je za travnjak potrebno imati sloj od minimum 15-20cm. Za sadnju perena potreban je sloj od minimum 20-25cm dok je za sadnju žbunja i šiblja potrebno imati minimum 30cm supstrata. Na krovovima nije retkost videte drveće ali je za njihovu sadnju potreban supstrat dublji od 50cm. Jedan od primera iz naše prakse je žardinjera na krovu garaže šoping centra Rajićeva, gde smo u supstrat od jednog metra dubine sadili hrastove visine preko 7 metara.

CENA ZELENOG KROVA

Cena izrade zelenog krova zavisi od pozicije na kojoj se radi, visine, izbora vrsta biljaka, izbora supstrata kao i načina podizanja materijala na površinu koja se ozelenjava. 

U saradnji sa firmom Konstrakta koja zastupa Bauder sisteme, u mogućnosti smo da za izvedene radove damo do 10 godina garancije!