Kako se neguju i održavaju tuje

Zašto tuja žuti

Ako ste primetili da vaše tuje gube željenu zelenu boju, to može biti razlog za oprez ali ne uvek i za zabrinutost. Treba znati da na primer tokom jeseni i četinari odbacuju deo starih četina pa ćemo kod tuje primetiti da unutar krošnje četine žite. Obzirom na položaj grana koje se pod uglom od 45° u odnosu na stablo podižu prema nebu, četine se zadržavaju izmedju njih i neće same otpasti. Zato je vrlo važno svake jeseni vršiti čišćenje tuja od suvih četina. Imajte u vidu da pored dekorativnog aspekta suve četine mogu ugroziti i zdravlje biljke jer su pogodno tle za razvoj mikroorganizama a naročito gljivica.

Bolesti tuja

Zašto se tuja suši

Ukoliko se tuje suše i po obodu krošnje, treba ozbiljno obratiti pažnju na simptome. To može biti  zbog nedostatka vode, zbog oskudne količine hrane ali i zbog gljivičnih oboljenja. Ova gljivična oboljenja možemo deliti u dve grupe. Prva napada nadzemni deo i može se otkloniti prskanjem jednom u 7 do 10 dana fungicidima SIGNUM (8g na 10L vode) zatim GALOFUNGIN T (10ml na 10L vode) pa naredno prskanje opet menjamo, koristimo recimo ZATO (2-3g na 10L vode) Na ovaj nalčin, menjanjem, pokrivamo više pravaca delovanja i sprečavamo pojavu rezistencije na preparat.

Ukoliko u špaliru tuja primetite da se samo jedna ili manji broj njih suši a da je većina i dalje vitalna, to može biti loša vest. Sreća je u slučaju da je neki glodar ili insekat presekao koren jer tako strada samo dotična biljka a ako se utvrdi da je gljivično oboljenje korena, biljka ne samo što strada još dok se prvi simptomi i ne uoče, već postoji velika bojazan da će se zemljišni paraziti raširiti na veće područje i ugroziti ostale biljke u špaliru. Ova pojava se jako teško može kontrolisati pa ako se desi u većem broju, svakako je savet tuju zameniti nekom drugom, otpornijom biljkom. Ako se pak prvi simptomi primete na vreme, možemo pokušati sa obilnim zalivanjem rastvorom fungicida i insekticida u širem krugu oko biljke.

Napraviti sledeću kombinaciju: 15mil balba plus 10mil Galofungina T plus 6-7 grama fostonica( fosetil aluminijum aktivna materija ) plus 5mil bifenikusa ili fobosa , na 10 litara i zaliti te kriticne tuje i bar po jednu bijku sa obe strane . Zalivanje obaviti kada je prosusena zemlja  i mora da bude razbijena površinska korica zbog upijanja. Ako je teze naci ove preparate, može da se radi i kombinacija previkur enerdzi plus 10mil Galofungina T plus 5mil Fobosa ili bifenikusa . Kombinacija je apsolutno ista (previkur enerdzi u sebi vec ima propamokarb hidrohlorid plus fosetil aluminijum ).

Kao što vidite, ove kombinacije pored fungicida sadrže i insekticid, čime ćemo se osigurati da koren ipak nije napadnut od strane insekata.

tuja se suši

Zašto se tuja proredila

Iako su zimzelene biljke uvek na oko zelene, treba imati na umu da one vremenom zamenjuju stare četine novim. Tako tuja jednom godišnje odbacije stare četine koje se po prirodi stvari nalaze unutar krošnje, dok mlade četine sa vrhova izdanaka ostaju još nekoliko godina. Ovim procesom, grane bliže stablu ogoljevaju a biljka postaje prozračna. Jedini način da se spreči „udaljavanje četina od stabla“ je orezivanje. Kako god biljka izgledala prazno nakon orezivanja, ona će u prisustvu hormona u vršnim delovima grana (pri rezu), formirati nove pupoljke iz kojih će se razvijati mlade četine. Savet za orezivanje tuja, što važi i za druge žive ograde je: orezivati što češće (1-2 puta godišnje) tako da ravan po kojoj je izvršeno prethodno orezivanje bude za nijansu udaljena od ravni prethodnog orezivanja.

Orezivanje tuje

Tuje je kao i svaku živu ogradu potrebno redovno orezivati iz već pomenutog razloga, pošto se četine koncentrišu na vrhovima grana a vremenom grane prerastaju i ravan gde se nalazi vajviše četina odlazi sve dalje od stabla. Orezivanjem podstičemo nagomilavanje biljnih hormona u zoni reza, gde se umesto jednog, javlja više apikalnih pupoljaka. Sledećim orezivanjem, nešto dalje od prve ravni, podstiče se novo, još gušće grananje sa mnoštvom mladih četina.

Orezivanje tuje

Kako prihraniti tuju

Prihrana za tuje, kako bi biljke postigle punu vitalnost, treba da ide u tri pravca. Prva dva se odnose na unos hraniva u zemlju a treći, podjednako važan je folijarna prihrana (preko lista).

Program djubrenja bilo koje kulture ne moze da se zasniva na korišćenju samo veštackih ili samo prirodnih đubriva, jer obe varijante dopunjavaju jedna drugu. Unošenjem organskih đubriva u zonu korenovog sistema poboljšavaju se karakteristike zemljišta, sprečava se nabijenost koja dovodi do onemogućavanja širenja korenovog Sistema. Manji koren znači i manji nadzemni deo, plus što nabijena zemljista zadrzavaju vodu koja pogoduje razvoju gljivičnih oboljenja korena gde kao što smo rekli malo šta može da pomogne.   Na jesen, kada vegetacija ulazi u fazu mirovanja, bacaju se jesenja djubriva. Da bi korenov sistem biljaka mogao kvalitetno da funkcioniše izuzetno je bitna struktura zemlje na koju utiče i sam način đubrenja.

Preopruka za djubrenje bi glasila ovako:

Organska đubriva mogu biti stajsko, pešterski treseti i guano. Ukupna kolicina guana “Guanita” bi trebala da bude oko 400gr po biljci i aplicirala  bi se dvokratno, dva puta po 200 grama u jesen i pred kraj zime. Djubrivo bi se apliciralo u vidu prstena oko svake biljke. Aplikacija u vidu prstena se radi zbog načina na koji se pruža korenov sistem biljka. Guanito je organsko đubrivo, pre svega bogato organskim prirodnim fosforom koji se mnogo duže zadržava u zemljištu nego fosfor iz vestackog đubriva. Sama struktura guanita i njegovo organsko poreklo poboljšavaju i oplemenjuju zemlju oko biljka.

Pešterski treset ili pregoreli stajnjak je pogodno dodati  5-10litara. Dodavanje Pešterskog treseta koji ima kiselu reakciju, a koja pogoduje četinarima takođe utiče i na strukuturu i kvalitet zemljista. Četinari traže podlogu sa nižom pH vrednosti da bi mogli normalno da rastu i da se razvijaju.

Pored organskih, važno je unositi i neorganska, granulisana đubriva. Tokom vegetacije, to su uglavnom azotna đubriva UREA, AN, KAN a pred kraj vegetacije ili neposredno pred sneg, treba u prstenu oko stabla baciti NPK đubrivo u količini koju preporučuje proizvođač.

Pored azota, fosfora i kalijuma kao makroelemenata, biljkama su potrebni i mikroelementi. Magnezijum, kalcijum, gvožđe, bor, mangan, cink, bakar, elementi su kojih je potrebno manje uneti u biljni organizam ali su takođe kao i makroelementi bitni za normalan rast i razvoj biljaka. Najlakše ih je unositi kroz zalivanje vodotopivim djubrivima koja ih sadrže ali i folijarnim putem. Kod primene vodotopivih đubriva, može se dodati 1g limuntusa na 10L vode radi regulacije pH vrednosti.

Folijarno đubrenje treba vršiti više puta tokom sezone, različitim kombinacijama. Mogu se dodavati pojedinačno ili spojeno a navešćemo neka od veoma efikasnih folijarnih đubriva.

 1. BIOSUM ALGE 10ml na10L vode
 2. HUMIX LIQID 10ML na 10L vode
 3. VUXAL MICRO MIX 10ml na 10L vode
 4. VUXAL MAGNEZIJUM 10ml na 10L vode
 5. MURTONIK makro+mikroelementi

Čime prskati tuju

Bolesti tuja su veoma česta pojava pa je prskanje neophodna mera nege ovih biljaka. Preventivno tuje treba prskati kombinacijom insekticida, fungicida i akaricida.

Insekticidima se sprečava pojava insekata koji vrše primarna oštećenja na kori i četinama a nakon čega se na oštećenim delovima nastanjuju gljivice. Funicidima se  sprečava nastanak i razvoj gljivičnih infekcija koje bi ako se zapuste mogle biti fatalne po biljku. Akaricidima se suzbija populacija grinja. Ti mikroorganizmi, iako jedva vidljivi golim okom, vrlo brzo šire svoje populacije u toku vrućih letnjih dana. One sisaju biljne sokove a za sobom ostavljaju pogodno tle za razvoj gljivica.

PREVENTIVNO tuje treba prskati 2 do 3 puta godišnje u toku vegetacije i 2 puta tokom zime nekom od ovih kombinacija ili adekvatnim zamenskim sredstvima 

Kombinacija 1: PROLEĆE

 1. BIFENICUS insekticid (10ml na 10L vode).
 2. SIGNUM fungicid (8g na 10L vode). potrebno ga je najpre rastvoriti u manjoj količini vode.
 3. AMON akaricid (10ml na 10L vode).

Kombinacija 2: LETO

 1. BIFENICUS insekticid (10ml na 10L vode).
 2. GALOFUNGIN T fungicid (8ml na 10L vode).
 3. AMON akaricid (10ml na 10L vode).

Kombinacija 3: JESEN

 1. BIFENICUS insekticid (10ml na 10L vode).
 2. ZATO fungicid (2-3g na 10L vode).
 3. AMON akaricid (10ml na 10L vode).

Zimsko prskanje tuja

Zimsko prskanje je obavezno i radi se 2-3 tretmana sa kombinacijom mineralno belo ulje i insekticid. Razmak je 10 dana izmedju prskanja. Temperatura na kojoj se radi je bar 8 stepeni. Ovo prskanje se izvodi u nešto hladnijem delu godine, jesen i proleće, da bi biljke lakše podnele. Obično se radi samo jedna aplikacija u jesen  i jedna u proleće. Ukoliko se primeti veće prisustvo štitastih vaši, preporučuje se i treće prskanje. Prilikom prskanja, treba voditi računa da biljka bude što bolje prekrivena preparatom. To se najbolje postiže podešavanje na atomizeru tako da raspršuje što sitnije kapi sa nešto jačim protokom vazduha čime se dobija fina magla koja će stvoriti tanak film na svim granama i četinama.

Ove preparate možete pomešati u jednoj kanti sa 10L vode i primeniti ih kao miks. Vrlo je važno voditi računa da se prskanje vrši kada nema vetra niti rose, kao i da prema prognozi kiša neće padati narednih nekoliko sati. Takođe treba imati u vidu da ova hemijska sredstva ne trpe jako osvetljenje niti vrućinu pa je najpogodniji trenutak za prskanje kasno popodne kada je temperatura pala na ispod 20°C.
Nezaboravite da je obavezno nošenje zaštitne maske i naočara prilikom prskanja.

Zalivanje tuja

Treba pre svega imati u vidu da tuja ima jako mali i slabo razvijen korenov sistem koji u neko doba ne može da snabde nadzemni deo dovoljnom količinom vode i u njoj rastvorenih hranljivih materija. Iz tog razloga za gajenje tuja je obavezan sistem zalivanja „kap po kap“ koji od proleća do jeseni treba da radi svaki dan po nekoliko sati, ukoliko nema padavina tog dana. Redovno treba proveravati ispravnost cevi za „kap po kap“ kako se ne bi dogodilo da neke biljke nemaju dovoljno vode a da druge pak imaju viška, jer znamo da je višak vode takođe veoma štetan, da izaziva gušenje korena i razvoj gljivičnih oboljenja. Prosečna količina vode potrebna tuji je 3-5L dnevno.

 

Razmnožavanje tuja

Ukoliko želite da obnovite svoj zasad tuja ili možda da poklonite prijateljima sadnice koje ste sami proizveli, možete to učiniti u rano proleće ili u jesen, odsecanjem grančica oko 10-15cm dužine. Sa grančice treba skinuti četine u donjem delu a zatim na zasečeni deo naneti IBA gel za ožiljavanje. Tako pripremljene reznice pobodite u pesak i redovno zalivajte do pojave korena.

Razmnožavanje semenom je takođe moguće ali se na taj način ne prenose osobine sa matične biljke na potomstvo. Može se lako dogoditi da od semena uzetog sa iste biljke, dobijemo mnoštvo različitih mladica koje će se razlikovati po formi i brzini rasta.

Tuja