Lekari savetuju da krpelje nikako ne odstranjujemo sami ali je kod ljudi uvek preče da ga sami odstrane nego da se obrate stručnim licima. Različite vrste krpelja mogu prenositi različite bolesti pa stoga olako shvatanje tog problema može imati nesagledive posledice.  U našim krajevima, krpelji mogu preneti opasne viruse koji izivaju meningoencefalitis ili uzročnike lajmske bolesti. Krpelje je praktično nemoguće izbeći. Mogu pasti na nas sa neke grane, ili nam se zakačiti pri prolasku kroz travu, često se prenose na ljude i sa krzna kućnih ljubimaca.Naj podložnija napadima krpelja su deca, jer je njihova aktivnost u igri na travi veća.
UJED KRPELJA:
Od 3 do 32 dana posle ujeda krpelja, na tom mestu se javlja blago crvenilo ili zadebljanje kože, koje posle nekoliko dana u sredini počinje da bledi. Javlja se povišena telesna temperatura, bolovi u mišićima i zglobovima, malaksalost i uvećane limfne žlezde.
Posle nekoliko nedelja se mogu javiti znaci oštećenja srca ili zapaljenje srčanog mišića, zapaljenje mozga ili oštećenja vida.
Ako se odmah po pojavljivanju crvenila započne lečenje antibioticima, posle 10 dana se bolest izleči.
Krpelja ne bi trebali sami da odstranjujemo jer stručne službe poput Polikliničke ambulante za infektivne i tropske bolesti u Beogradu, ulica Bulevar JNA br. 16, imaju određene omamljivače za krpelje uz pomoć kojih mohu veoma lako, efikasno i sigurno da ih odstrane. Takođe je rizik od ostajanja dela krpelja ispod kože izbegnut jer stručnjaci tog instituta uz pomoć bioptrijske lupe proveravaju ranicu.
Ukoliko niste u mogućnosti da se obratite lekaru, evo par saveta šta da uradite da biste odstranili krpelja:
1. Natopite krpelja zejtinom. U nedostatku kiseonika, krenuće da izlazi napolje.
2. Možete ga namazati lakom za nokte. Kada se lak osuši jednostavno ga oljuštite a krpelj će spasti sa lakom.
3. Na mesto gde vas je ujeo krpelj stavite vatu natopljenu benzinom da ga omamite kako bi
4. Krpelj se moše odstraniti i pincetom tako što se uhvati i lagano zavrne suprtno od smera kretanja kazaljke na satu.