Kako zaista pobediti zavisnost od pušenja

Ima milion tekstova i milion nacina putem reklama, proizvoda, zabrana kako prekinuti sa pušenjem. Ne pomažu ni slike na pakovanjima cigareta pocrnelih pluća, izmučenog srca, sive, žute kože, uništenih crnih zuba.

Ono što zavisnicima od cigareta (i drugih stvari uopšte) nedostaje je- motivacija i uspeh nakon životnih padova. Velikim naporima se borimo svako na svoj način da prevaziđemo poteškoće, stres, nepredviđene situacije, promene, nepostojanost, zlovolju i drugo. Kada pomislimo da smo blizu ostvarenja željenog cilja, nešto nam se ispreči i ne možemo da reagujemo, ne možemo da utičemo, te posežemo za cigarom, zar ne?

Ono što je dosta zanemareno od strane medija i doktora je, najvažniji ipak, psihološki deo: motivacija, ohrabrivanje, pozitiva, volja, podsticaj i priprema iz nas samih. „Možda će ovo da uspe, daću sve od sebe, ali moram da imam u glavi činjenicu da to nije 100 posto i ako ne uspe ja ću da se trudim DALJE.“
Ako dete padne više puta, dok pokušava da prohoda, da li ono odustaje? NE. Nikako. Nikada. Moramo da verujemo detetu u nama. Ako ne pođemo od nas samih, niko i ništa nam sa strane ne može pomoći, koliko mi. Snaga i volja leže u samom čoveku. On je okidač. Pomislite i napišite na papir sve ono što volite i zbog čega živite i trudite se da to poboljšate. Prilagodite se. Budite postojani i istrajni u tome. Uspeh se gradi vremenom. A samo istrajni i disciplinovani ljudi ga grade, ograničavajući sebe od osećaja straha i osećanja neuspeha. Recite sebi glasno: „Neću da se pokorim strahu, trenutnoj nervozi i zavisničkom životu.