Da bismo teren doveli u željenu ravan, potrebno je  prethodno sačuvati zdravicu koja će biti osnova za zasnivanje nove zelene površine

OČUVANJE ZDRAVICE

Manipulisanje zdravice prilikom izmene kote terna zavisi od intenziteta zahvata. Ako predložena izmena nivoa terena podrazumeva uklanjanje više od 10 cm zemlje, treba uklonizi svu zdravicu (oko 25 cm) i odložiti je na jedno mesto. Kada se mrtvica ogoli, može se seći i prekrivati, koliko god se želi. Kad se oblikuje kako je predviđeno, zdravica se vraća.

TEHNIKA NIVELISANJA

Postoje različite tehnike. Nivelisanje terena i pre i posle zamene zdravice obavlja se korišćenjem više drvenih kočića i jedne ili više ravnih dasaka, oko 3m dužine, sa libelom prikačenom na sredini gornje strane daske. Kočići se iseku u obliku kvadratnih štapova i to oko 30 cm dužine. Na podjednakoj visini, 7 -8 cm od vrha svakog kočića, treba nacrtati vidljivu oznaku-liniju. Za nivelisanje se bira suv dan,  a posao se počinje od centra parcele, zabijanjem prvog, glavnog, početnog kočića u zemlju. Postavljaju se priblišno na oko 250 cm, rastojanja i lagano se ukucavaju u zemlju do nivoa prediđenog projektom. Prilagođava se između kočića, nekad skidanjem slojeva zemlje, a drugi put dodavanjem i premeštanjem potrebnih količina, sve dok kočići ne budu zatrpani zemljom do iste visine, tj. dok sve oznake na njima ne budu u istoj ravni. Treba neprestano koristiti dasku i libelu kao reference.

U nekum slučajevima se koristi zategnit kanap, ali je princip rada isti. Čitav posao treba da bude izveden pre početka pripremanja zemlje za setvu, tako da konačno fino ravnanje treba obaviti samo zbog eventualne ispravke uticaja jakih vetrova ili jakih kiša. Kočići se vade tek kada je sve spremno za setvu ili ređanje busenova trave.

KULTIVACIJA

Predstavlja prekopavanje do dubine jednog ašova, uklanjanje korova, stabla, panjeva, cigala, betona, žica ili drveta. Zemljište treba da bude čvrsto, ali ne preterano sabijeno. Nekad je potrebno dodavanje još količine org. materije da bi se poboljšala tekstura. Dobro raspadnuti stajnjak uriljati u površinski sloj grabuljama, u količini od 1m3 na 100 m2. Ne treba koristiti sveža stajnjak jer usporava nicanje semena. Za dobijanje dobrog travnjaka uvek je dobro uneti mineralno đubrivo oko nedelju dana pre setve ili busenovanja. Kad jednom trava počne da raste, ne treba dodavati đubrivo jer će trva biti praktično spržena. U tom slučaju je bolje sačekati da trava bude stara 6 meseci.

KONAČNA PRIPREMA ZEMLJIŠTA

Površina zemljišta se sabija u jednom pravcu, korišćenjem metoda prebacivanja težine tela s peta na prste, klaćenjem napred nazad. A zatim se zemlja lagajo grabulja pod pravim uglom na pravac prethodnog sabijanja. Postupak se ponavlja obrnutim pravcima: sabija se u pravcu ranijeg grabuljanja, a grabulja pod pravim uglom. Kada koračanje po površini ostavlja samo blage otiske peta i prstiju postignuto je savršenstvo. Ovaj postupak treba ponavljati dok otisak u zemlji ne bude sasvim blag. Može se koristiti i valjak, pod uslovom da je lakši od 150 kg. Valjak se vozi po površini veoma sporo uz grabuljanje kao i u prethodnom slučaju. Takođe su redovne promene pravca valjanja i grabuljanja.