Pravi je izazov napraviti skladan vrt sa puno prirodnih elemanata gde isključivo biljke dominiraju.
Upravo to je posao pejzažnog arhitekte koji pre svega treba da poznaje biljke, njihove fenofaze i potrebe. To ga pre svega razlikuje od arhitekte koji će pre svega preporučiti neobičan dizajn pun geometrije sa plastičnim biljkama ili retkim a po najmanje vitalnim jedinkama.
Naša preporuka ljubiteljima prirode je da svoj vrt kreirate od što više prirodnih materijala, sa nenametljivim linijama terena i usklađenim bojama.
Imajte na umu da svaki vrt treba da se uklopi u okolnu sredinu pa tako vrt u ravničarskim predelima, nikako ne treba da ima kaskadne fontane, alpinume i slične elemente koji odudaraju od okoline, kao što i vrt u brdsko-planinskom predelu ne treba da ima odlike ravničarskog predela sa malo elemanata.
U svakom slučaju preporučujemo da po formiranju terena unesete koliko je moguće materijale iz okolne prirode da odredite travne površine a sve ostale površine popunite neravnomerno raspoređenim biljkama različitih visina, oblika i boja.
Autor: Radivoje Bulatović