Koliko puta smo bili u situaciji da je iz nekog razloga bilo potrebno proceniti visinu nekog drveta?
Precizna visina se može izmeriti teleskopskim štapom, laserskim metrom ali i jednim „slikarskim trikom“.
Sagledajte drvo sa dovoljne udaljenosti, tako da ga jasno možete videti u celosti.
U ruku uzmite štap ili olovku i ispružite je od sebe.
Vrh štapa podesite tako da kada ga posmatrate bude u ravni sa vrhom drveta.
Prstom zatim označite mesto na štapu koje se podudara sa skroz donjim delom drveta.
Zatim sa iste udaljenosti štap oborite u ravni sa zemljom tako da donji deo stabla opet bude obeležen prstom kao i u prethodnom postupku.
Vrh štapa će pokazivati mesto gde bi se našao vrh drveta kada bi bilo oboreno na tu stranu.
Premeravanjem udaljenosti stabla od mesta koje ste projektovali obaranjem štapa, dobija se udaljenost zemlje od vrha drveta, odnosno njegova visina.