Da bi imali lepo razgranate, intenzivno zelene, zdrave i vitalne muškatle pune cveta, morate ih redovno podmlađivati.
Ovaj posao ne zahteva puno truda a razlika između podmlađenih i starih biljaka je drastična.
Sve muškatle se odlikuju sposobnošću lakog ožiljavanja ali za svaki slučaj preporučujemo da stare saksije (ukoliko imate više boja i kultivara) obeležite brojevima. Isto to uradite i sa čašicama ili set kontejnerima za ožiljavanje. Sa matične (stare) biljke odlomite jednu grančicu, po mogućstvu desetak santimetara dužine, mada pelcer može biti i manji ili nešto veći. Ostavite jedan dan grančicu u hladu pošto je prethodno obeležena brojem. Kada se mesto preloma pelcera blago prosuši, smanjuje se rizik od truljenja na tom mestu. Sutradan biljke pobodite u čašice vodeći računa da se brojevi poklapaju sa brojevima na saksijama matičnih biljaka kako bi eventualni neuspeh u ožiljavanju neke reznice mogao da se nadoknadi sa iste biljke. Lakše je kada imate u svim saksijama isti kultivar, jer se tada ne mora obeležavati.
Supstrat u čašicama treba da bude ocedit, preporuka je da se koristi treset i perlit 3:1 ili treset perlit i baštenska zemlja 2:1:1.
Posle dve do tri nedelje muškatle će se ožiliti ali nije neophodno odmah da se presade. Može se pustiti još dve ili tri nedelje da koren dobro proraste supstrat kako bi se što manje poremetio pri presađivanju u veću saksiju.
Iako muškatle ne zahtevaju previše hranljivo zemljište, ipak nije na odmet promeniti zemlju u starim saksijama prema gore navedenoj recepturi ili bar dodati da pola supstrata bude nov a pola iskoristiti iz starih saksija. Stare muškatle na kraju ovog procesa treba baciti i zameniti ih novim, mladim biljkama koje će svakako biti bujnije i pune cveta.
Za lakše ukorenjivnje i bolji napredak biljaka, preporučuje se tretman reznica tečnim hormonom koncentracije 25mg/L u trajanju od 12 sati.
Nakon tretmana hormonom,reznice se pobadaju u supstrat kao i kod tradicionalnog načina ožiljavanja a rezultat je neuporedivo bolji.