VRSTE KOJE CVETAJU U MARTU:
Bergenia cordifolia
Iris pumila
Muscari sp.
Metamorfozirani izdanci:
Tulipa sp.- rane sorte
Narcissus sp.
Hyacintus orientalis
VRSTE KOJE CVETAJU U APRILU – MAJU
Lunaria annua  (jednogodisnja biljka)
Anchusa myosotidiflora  (perena)
Arabis albida       (Perena)
Aubrieta deltoidea    (perena)
Geranium macrorrhizum   (perena)
Iberis sempervirens    (perena)
Phlox subulata           (perena)
VRSTE KOJE CVETAJU U LETO ( JUN – AVGUST )
Acanthus mollis   (perena)
Achillea filipendulina  (perena)
Achillea millefolium    (perena)
Coreopsis grandiflora  (perena)
Coreopsis verticillata  (perena)
Delphinium hybridum (perena)
Gypsophylla paniculata  (perena)
Hypericum calycinum    (perena)
Tritoma uvaria              (perena, metamorfni izdanci)
VRSTE KOJE CVETAJU U (SEPTEMBAR – OKTOBAR)
Anemone japonica (perena)
Aster novae-angliae  (perena)
Aster novi-belgii       (perena)
Bergenia cordifolia   (perena)
 
VRSTE SA PONOVLJENIM CVETANJEM;
Achillea milefolim
Geum coccineum
Anemone japonica
Geranium marorrhizum