SAOPŠTENjE ZA JAVNOST O POVEZANOSTI STANDARDA HACCP (HACCP) SA KODEKSOM ALIMENTARIUSOM
Do 1. juna 2011. godine svi proizvođači hrane u Srbiji moraju da imaju standard HACCP (NASSR – Hazard Analysis and Critical Control Points) i da se pridržavaju ovog uputstva u procesu proizvodnje svih proizvoda namenjenih ishrani stanovnika i proizvodnji mesa i proizvoda namenjenih ishrani stanovnika.
Zbog mnoštva zahteva upućenih Ekološkom pokretu za objašnjenjem u kakvoj je vezi navedeni standard sa zloglasnim i monstruoznim Kodeksom alimentariusom, navodimo očigledne primere.
Samostalne ugostiteljske radionice tipa pekare, buregdžinice ili picerije moraće takođe da imaju ovaj standard koji je zamišljen da ,,poveća bezbednost“ u proizvodnji hrane. Za piceriju, na pr. je nametnuta obaveza da moraju kupovati kečap i šunkaricu za picu samo od proizvođača koji takođe imaju navedeni standard za proizvodnju kečapa i šunkarice. Oni taj standard mogu opet dobiti samo ako kupuju kečap od proizvođača koji imaju standard za proizvodnju kečapa sa dozvoljenim i opasnim aditivima i meso sa farme stoke koja je obezbedila isti predviđeni standard za uzgoj stoke za ljudsku ishranu. Ali po tom standardu za uzgoj stoke za ljudsku ishranu obavezna je ,,preventivna“(!) primena antibiotika, veštačkog goveđeg hormona rasta, i stočna hrana pripremljena u mešaonama stočne hrane koje takođe za proizvodnju hrane moraju imati isti standard. Proizvodnja stočne hrane takođe je obuhvaćena standardom HACCP koji u toj oblasti dozvoljava upotrebu poljoprivrednih kultura koje su genetski modifikovane (soja, kukuruz itd). Proizvođači poljoprivrednih kultura takođe moraju imati ovaj standard za proizvodnju hrane, bilo za ljude ili stočnu ishranu. Za njihovu poljoprivrednu proizvodnju po Kodeksu alimentariusu je dozvoljena proizvodnja GMO (genetski modifikovanih organizama) uz zaštitu tih kultura tokom vegetacije sa najtoksičnijim pesticidima koji su svojevremeno pre više decenija bili zabranjeni zbog toksičnosti i maligniteta (DDT, lindan, malation i dr.)
Tome treba dodati i OBAVEZU zračenja svih konzervisanih namirnica radi navodne sterilizacije, a sve radi profita da bi namirnice duže stajale na rafovima marketa i robnih kuća.
Tako usaglašeni domaći propisi i pravilnici sa najmonstruoznijim pravilnikom o ,,bezbednosti hrane“, na mala vrata (protivustavno i nezakonito), predstavljaju nadgrobni spomenik poljoprivrednoj i stočarskoj proizvodnji u Srbiji i početak genocida stanovništva na ovim prostorima.
Zakonom će biti zabranjena DOMAĆA proizvodnja (posebno prodaja) svih namirnica namenjenih ljudskoj ishrani, neće više biti domaćeg sira, kajmaka, brašna, jaja kokošaka sa salaša i iz domaćeg dvorišta, nego samo od onih proizvođača koji imaju ovaj standard i živinskih farmi koje će koke nosilje hraniti hranom koja sadrži čak i motorna ulja kao u Evropi, bogatom dioksinom i drugim opasnim hemijskim jedinjenjima.
Neće se više smeti proizvoditi narodni lekovi, lekovite trave i čajevi, ( beli luk i nana), domaća rakija, vitamini i minerali bez licence, jer su svi proglašeni za lekove ili otrove koji će se smeti proizvoditi samo od licenciranih proizvođača. Licenca za proizvodnju navedenih proizvoda će se plaćati u vrednosti od 120.000 do 500.000 engleskih funti(!) koje bi naši proizvođači morali platiti monstruoznim kreatorima još monstruoznijeg Kodeksa alimentariusa.
Komunalna policija i inspekcija će morati progoniti svakog seljaka za svaki struk zasađenog belog luka, bosiljka ili litre rakije, kao što se sada progone nelegalni prodavci (proizvođači) piratskih CD-a sa filmovima, zabavnom ili narodnom muzikom, jer bi država bila na to primorana međunarodnim ugovorima.
Licence će zbog visine cene moći platiti samo one farmaceutske industrije koje su svojevremeno još Hitlera snabdevale smrtonosnim gasom ciklonom B za ubijanje logoraša u gasnim komorama, a danas snabdevaju svet, pa i Srbiju sa vakcinama koje nam ubijaju decu i stanovništvio uz pomoć korumpiranih ministara zdravlja. Ta zločinačka farmaceutska industrija je od tada samo ime promenila, ne i način trovanja ljudske populacije i zločinački naum smanjenja broja ljudske civilizacije genocidom, danas se ne zove više I.G. Farben, nego rade pod imenom današnjih multinacionalnih kompanija.
Zvanična dnevna količina hrane za čoveka je smanjena na 75% potrebnih hranljivih materija što će problem gladnih na svetu još više aktuelizovati, a problem gladi rešiti izgladnjivanjem siromašnih i usmrćivanjem glađu.
Kada se sagledaju sva uslovljavanja proizvodnje, prerade i doziranja prehrambenih namirnica, od njive do trpeze, tek tada se može steći prava slika o monstruoznosti plana smanjenja broja ljudske civilizacije kroz apsolutnu kontrolu proizvodnje i doziranje hrane za čovečanstvo.
Zapamtite ovo, jer Ekološki pokret Novog Sada zna tačno šta treba preduzeti.