Zajednice širom sveta su trenutno suočene sa brojnim izazovima u oblasti životne sredine, uključujući nezaustavljive klimatske promene. Mnogi od ovih izazova potiču iz gradova i našeg urbanog stila života koji zahteva veliki broj resursa.
Na sreću, niz konkretnih rešenja za ove izazove se već́ razvija i primenjuje u gradovima širom sveta.

Zelena gradnja (ili praksa održive gradnje) se odnosi na novu paradigmu u građevinarstvu, sa ekološkom svesnošću i istaknutom odgovornošću prema prirodi. Jedan od velikih koraka čovečanstva i bitnih napredaka 21. veka je što ljudi širom sveta postaju sve svesniji potrebe da borbu sa prirodom promene u saradnju. Čovečanstvo je ponovo počelo da razume pripadnost svojoj ekološkoj sredini. Priroda nije samo neukroćeno zemljište koje čeka da bude popločano ili asfaltirano. Umesto toga, želimo da živimo u harmoniji sa našim prirodnim okruženjem.

Stručnjaci predviđaju u narednih 30 godina udvostručenje urbane populacije, a time i udvostručenje urbane infrastrukture. To je vrlo kratka prilika da se stvari isprave, tako da će odluke o urbanim investicijama koje se donose danas odrediti da li će ljudi ostati zarobljeni u načinu života infrastrukture koja ne koristi resurse racionalno i odgovorno.

U svetu, civilna društva (razne nevladine organizacije) su stvorila nove sisteme preventivnih mera protiv štetnog uticaja urbanizacije na prirodu. Istražuju se novi načini proizvodnje energije, ali podjednako je bitno naći načine kako da se poboljšaju već postojeći sistemi, kao i za podsticanje našeg suživota sa svetom prirode.

Korišćenje prirodnih i lokalno dostupnih građevinskih materijala, jedan je od jednostavnijih načina. Racionalna eksploatacija sirovina i reciklaža takođe doprinose smanjenju zagađenja prouzrokovanog ljudskim stanovanjem. Ipak, sve više uviđamo potrebu i tražimo način da odemo korak dalje, poboljšavajući same metode izgradnje, kao i menjanje životnih navika stanovništva. Svaki pojedinačni komad otpada koji viđamo u svom okruženju je samo deo čitavog lanca proizvodnje, transporta, trgovine, eksploatacije a kasnije zagađenja. Čitav niz decenija građenja navika i potreba stanovništva je doveo do ovakvog načina života i nivoa zagađenosti sa kojim se sada suočavamo.

Pošto problem globalnog zagrevanja, nestanka prirodnih resursa, pijaće vode, energije itd. postaje sve očigledniji, i teži za tolerisanje, pojavljuju se i nova rešenja.

Inženjeri su osmislili zgrade sa sistemima prozora koji maksimiziraju sakupljanje i zadržavanje toplote od dnevne svetlosti kada je to potrebno, dok minimiziraju dobijanje toplote tokom leta. Ovo može u velikoj meri smanjiti operativne troškove zgrade, a takođe smanjiti troškove za životnu sredinu. Još jedan napredak u poboljšanju efikasnosti sakupljanja atmosferskih voda i regulisanju njihovog oticanja su ekološki krovovi. Ekološki, ili zeleni krovovi i krovne bašte mogu zadržati oticanje kišnice i zarobiti zagađivače koji bi inače štetili životnoj sredini, ponovo ih apsorbujući i neutrališući ih.

 

Budućnost po ugledu na prošlost

Zelena gradnja podrazumeva dugoročno planiranje, za razliku od prakse koja je već decenijama uzela maha. Lako je primetiti koliko se nekada vodilo računa kada se radi o lokaciji izgradnje, orijentaciji zgrade ili kuće, odabiru materijala i svemu ostalom. Ubrzani način života je nažalost pomerio i standarde u svim oblastima. Cilj zelene gradnje je da dugoročno podigne životni standard ljudi, što se najviše odnosi na očuvanje životne sredine, uštedu energije i brigu o zdravlju onih koji borave u zgradama. Stanari zgrade ili zaposleni koji tu rade, moraju imati akustički, termalni, i vizuelni komfor kao i kvalitet vazduha koji sve više dobija na ceni. Bitni elementi ovakve gradnje su:

ispravna orijentacija zgrade, tako da u potpunosti može da iskoristi sunčevu energiju,

Integracija u postojeću infrastrukturu

Upotreba visokokvalifikovanih i sertifikovanih materijala prema ISO 14001

Rešen sistem prirodne ventilacije,

Ugrađen obnovljiv izvor energije,

LED osvetljenje unutra i spolja

Instalacija solarnih panela, gde je to izvodljivo

Poželjno bi bilo da ima ugrađen zeleni krov i/ili fasade umesto konvencionalnog ravnog krova i mogućnost tretiranja kišnice.

Sanitarije koje štede vodu

Efikasno upravljanje otpadom za promovisanje reciklaže

Mnoge od ovih elemenata zelene gradnje, je moguće integrisati i u neke već postojeće objekte.
Potreban je širok pogled na uticaj zgrade, da bi se izbeglo usko razmišljanje o ekološkim, društvenim i ekonomskim posledicama njenog postojanja i funkcionisanja. Neophodna je procena životnog ciklusa stambenih i poslovnih zgrada kao i ostalih postrojenja koja se grade.