Da biste napravili stazu od cigala hranitnih kocki ili behaton ploča, potrebno je ispoštovati nekoliko koraka.
1- Za trasiranje staze koristi se konopac razvučen između dva kolca. Ukoliko je staza krivolinijska potrebno je zabosti kolčeve na više mesta kuda će ona proći a zatim pomeranjem kolčeva podešavati njenu širinu.  Nakon obeležavanje putanje, potrebno je izvući liniju koju ćemo dalje pratiti prilikom ukopavanja. Linija se ucrtava krečom u prahu ili specijalnim puderom za obeležavanje u građevinarstvu.
2- Kada je obeležena trasa potrebno je iskopati sloj od 20ak santimetara na mestu prostiranja buduće staze a zatim dobro utabati zemlju na tom mestu.
3- Na dno rova, razastire se sloj krupne rizle ili šljunka koji se zatim poravnava a preko njega se nanosi sloj peska.
4- Poravnavanje površine peska pre stavljanja cigle, vrši se pomoću dve paralelno postavljene letve i ravnjače sa blagim nagibom.
5- Na pripremljenu ravnu površinu, ređaju se cigle ili behaton ploče. Raspored cigala, granitnih kocki ili behatona može biti stvar dizajna.
6- Po završetku ređanja, fuge između pločnika treba popuniti sitnim peskom.