Lat: Picea pungens
Kod svih četinara, kalemljenje se vrši bočnim spajanjem na ne prevršenu podlogu.
Ako bismo smrču kalemili nekom od bočnih grančica dobili bismo biljku koja ima plagiotropan rast. U tom slučaju se ankerovanjem nadzemni deo može usmeriti i dobiti monopodijalan rast.
Da bi kalemljena biljka bez pomagala imala monopodijlan rast za plemku se mora uzimati vršna grančica.
Pošto na matičnoj biljci postoji samo jedna vršna grana, nju treba iseći a iz panja forsirati rast više izdanaka sa kojih se može skidati vršna grančica.
Podloga se posle kalemljenja ne prevršuje (ne skraćuje do mesta kalemljenja) od jednom.
Ovaj proces se radi u najmanje tri navrata. Po kalemljenju se odseca jedna trećina dela koji se nalazi iznad kalema. posle nekoliko meseci odseca se još jedna trećina a naredne godine i onaj preostali deo do kalema. To se radi da ne bi svi sokovi koje biljka usvoji išli prema mestu kalemljenja jer bi tako moglo doći do odbacivanja novog tkiva.
kalemljena smrca
 

Autor: Radivoje Bulatović