Oplemenjivanje biljaka ne mora biti samo laboratorijsko kombinovanje gena.
Priroda se sama stara o tome da nastaju nove vrste pa ako posejemo sto semenki od iste biljke, ni jedna neće imati potpuno iste osobine kao neka druga biljka tada posejana.
Ta pojava je ista i u životinjskom svetu. Od istih roditelja nastaju potpuno različite jedinke.
Neka jedinka se po nekoj karakterističnoj osobini može isticati u odnosu na svoju vrstu. U binjnom svetu to može biti npr: patuljast rast, ekstremno velik plod, panaširan ili obojen list, krupan cvet, piramidalan rast, grane vise nadole i slično.
Takve individue se dalje mogu razmnožavati vegetativnim putem u neograničenom broju.
Dalje se dobijene pozitivne osobine, poput krupnog ploda ili velikog broja plodova, mogu ukrštati oprašivanjem u kontrolisanim uslovima i tako nastaju „hibridi“.
Tako dobijene vrste mogu se zaštititi autorskim pravima što obavezuje druge rasadničare da ukoliko razmnožavaju tu biljku moraju plaćati nadoknadu nosiocu autorskih prava. Te licence važe određeni broj godina posle čega se vrsta može slobodno razmnožavati u svim rasadnicima.
U Srbiji je autorskim pravima još nije moguće zaštititi ukrasne biljke.
Autor: Radivoje Bulatović
javor