lat: Chlorophytum comosum 
Engleski naziv: Spider Plant
Poreklom je iz južne Afrike. Rod obuhvata oko 200 vrsta, ali se mali broj njih gaji. Ch. comosum ima duge, linearne listove dužine 20-40 cm, širine 0.5-2 cm koji obrazuju rozetu. Između listova, u njihovoj osnovi, formiraju se adventivni korenovi koji dodatno pričvršćuju biljku za podlogu. Vrsta se bokori u korenovom vratu. Stabljike i korenovi su debeli i sočni i u njima se nalaze zalihe vode i hranljivih materija koje omogućavaju biljci da preživi sušu. Ovi korenovi su razgranati i jaki i ukoliko se biljka ne presadi na vreme, mogu polomiti posudu.
Takođe, za ovu vrstu je karakteristična pojava viviparije, odnosno, nakon precvetavanja, seme ostaje i klija na materinskoj biljci, tako da se na dugačkim cvetnim stablima formiraju brojne mlade rozete koje nastavljaju sa rastom dajuću biljci karakterističan izgled. Ove rozete se ukorenjuju ukoliko dopru do zemljišta. Postoje panaširani kultivari (‘Variegatum’, ‘Mandaianum’, ‘Vittatum’) sa podužnim žutobelim prugama.
Vrsta je izuzetno skromna i lako se gaji. Podnosi senku, temperaturna kolebanja, suv vazduh, klimatizovane prostrije, neredovno zalivanje. Ukoliko vrhovi listova posmeđe, onda je supstrat suviše suv i biljka dugo nije zalivana ili je voda za zalivanje suviše tvrda. Ipak, najviše joj odgovaraju osvetljene prostorije, temperature 15-22°C, min. 7°C, redovno zalivanje, a ukoliko je hladnije zemljište treba da se malo prosuši između dva zalivanja. Dobro reaguje na dopunsko osvetljenje. Prihranjuje se 1-2 puta mesečno tokom vegetacije, ali može i znatno ređe, jedino treba voditi računa da se ne pretera jer biljke ne formiraju nove rozete i vrhovi listova propadaju. Takođe, usled prekomernog zalivanja i loše drenaže dolazi do truljenja korena.