Vinka

Vinka se obično odnosi na vrstu cveća poznatu kao Vinca minor, ili po domaćem nazivu „mali zimzelen“. Ovo je niska zeljasta biljka koja često pokriva tlo svojim sitnim, ljubičastim ili plavim cvetovima. Vinka je otporna biljka koja se često koristi kao pokrivač tla u baštama i vrtovima, jer brzo raste i formira gusto zeleno pokrivač. Cvetovi Vinke obično cvetaju tokom proleća i ranog leta.
 
Osim u baštama, Vinka se takođe može naći u divljini, a poznata je po svojoj otpornosti na različite uslove, uključujući i senovite delove šuma. U nekim regionima, može se koristiti i kao lekovita biljka.