Japanska reč bonsai znači biljka ili drvo koje raste u saksiji (od bon – posuda , i sai – saditi). Bonsai umetnost se sastoji u sposobnosti da se odabere biljka ili drvo koje ima potencijal da postane bonsai i da se pažljivo gaji primenom uobičajenih tehnika hortikulture. Ove tehnike, od kojih su mnoge prilagođene gajenju bonsai-a , kombinuju se sa umetničkim osećajem , tako da se biljka stopi sa posudom u kojoj se gaji dajući potpuni utisak odraslog drveta , ali u minijaturnoj formi. Najbolji način da se dobije lep bonsai je u gledanju biljke , jer sama biljka govori koji joj stil ili stilovi najbolje odgovaraju.
Lepota zrelog bonsai drveta se sastoji u harmoniji koju čini drvo i posuda u kojoj se ono nalazi. Bonsai u odgovarajućoj posudi može se uporediti sa delom klasične umetnosti smeštenom u skladan odgovarajući okvir. Posmatrač će , u oba slučaja , biti upućen da posmatra glavni objekat , bilo to bonsai drvo ili umetničko delo. Naravno, posuda ili okvir su od sporedne važnosti , ali oni postoje kao deo kompozicije i celog aranžmana , i u svakom slučaju će biti uživanje za oko.
Primerci bonsai-a mogu biti gotovo svake veličine , od oko 2,5 cm do biljaka koje treba da nose dve pa i više osoba. Većina ljudi gaji bonsai male ili srednje veličine , ali kada to pređe u opsesiju , onda pojedinci žele da gaje sve veće i veće drveće jer smatraju da im se otvara više prostora za nove ideje. Ne treba prebrzo postati previše ambiciozan , treba se razvijati postepeno logičnim koracima, tako da tehnike koje usvojite u budućnosti dovedu do boljih rezultata.
Ova umetnička forma može delovati i terapeutski jer može zahtevati sate , nedelje pa i mesece pažljivog proučavanja drveća kako potpuno razvijenog tako i minijaturnog , da bi se shvatio njihov razvoj kao mogući uzor. Pažljivo proučavanje prirodne strukture i razvoja odraslog velikog drveta će dati novi podsticaj razumevanju koncepta oblikovanja bonsai-a i inspiraciju da se više posvetimo ovoj vrednoj živoj umetničkoj formi. Veliko , potpuno razvijeno drvo može imati stotine grana , međutim , kada gajimo bonsai visok svega 30 – 50 cm sa mnogo manje grana , možda svega devet ili deset , treba da stvorimo utisak veličine ali u minijaturi. Zato , pažljivo proučavanje velikog drveća ima važnu ulogu u našem razvoju.Autor: Nemanja Solarević