Jadran d.o.o je ugledna firma sa dugom tradicijom i odličnim referencama, čija je osnovna delatnost izvođenje završnih radova u građevinarstvu.
Prvu saradnju ostvarili smo 2017-e godine.
Tada smo sarađivali na izvođenju radova u objektima Ministarstva zdravlja
GAK- Narodni front,
KBC- Dr Dragiša Mišović i
Bolnica za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj ulici.
Mali ali za nas posebno značajan doprinos dali smo kada je Jadran izvodio radove na rekonstrukciji česme Mehmed paše Sokolovića na Kalemegdanu. Tada smo postavljali dekorativni kamen uz prilaze.
Naredne godine, povereno nam je kompletno ozelenjavanje oko objekta Elektro mreža Srbije u Leštanima.
Nadamo se da će u buduće biti još mnogo objekata gde ćemo sarađivati.