Prezentaciju autora Mirjane Kojić možete preuzeti putem sledećeg linka:
Ekološki i agronomski značaj šuma poljozaštitnih šumskih