Lat: Erica carnea
Zimzelen žbun, visine do pola metra.
Rasprostranjen je od Alpa do Karpata i na Balkanskom poluostrvu.
Ima polegle i ustajuće grančice.
Kod nas se često javlja u zajednici sa krivuljom, crnim i belim borom, nadolomitu i serpentinu.
Crnjuša je veoma značajna jer pokriva strmine sa veoma pltkim i suvim zemljištem.
Ona štiti takva područja od erozije a nekada je toliko gusta da sprečava nicanjeborova. Sa druge strane korisna je što može da zaštiti ponik od snegova.

Pionirska je vrsta.
Lišće crljuše je sitno, igličasto, sjajno, po 4 lista u pršljenu.
Cvetovi su crveni, rastu u pazuhu najviših listova, vise.
Kkrunica je 2h duža od čašice.
Plod je četvorooka čaura sa vrlo sitnim semenom.
Postoji veliki broj kultivara koji se sade kao dekorativne biljke.