Zelene površine u enterijeru, sve više se sele na zidove, ostavljajući prostor za nameštaj i druge aktivnosti. 
Tako se kao najjednostavniji vid ozelenjavanja nametnula mahovina ili stabilizovani lišaj. 

Ovi zeleni zidovi, ne zahtevaju mnogo nege ali svakako treba znati nekoliko pravila koja će pomoći da se njihova dekorativnost održi u dužem periodu. 

Negovanje zelenog zida od mahovine

Zeleni zid od stabilizovane mahovine zahteva odredjeno održavanje koje se odonosi na temperaturu i vlažnost vazduha. Sobna temperatura odgovara mahovini dok vlažnost vazduha koju zahteva u enterijeru je minimum 50%. Kada je vlažnost vazduha smanjena potrebno je češće orošavanje mahovine, preporuka je destilovanom vodom.

Orošavanje

Orošavanje nije potrebno u uslovima visoke vlažnosti vazduha ali ukoliko je potrebno, ono se vrši sitnim kapljicama u vidu magle, na minimalnoj udaljensoti od mahovine 15cm. Izuzetno je važno da se mahovina ne natapa vodom kao i da se ne orošava prečesto (ukoliko uslovi nisu odgovarajući obično je to jednom u 7 do 10 dana). Kada dodirnete mahovinu i osetite pod rukom da je izgubila na svojoj mekoći tada je potrebno orositi zeleni zid. U prostorijama sa jakom ventilacijom i grejanjem poželjno je koristiti ovlaživače vazduha koji bi pomogli da se mahovina manje suši. Zeleni zid od mahovine ne treba da bude blizu klima uređaja kako ne bi osušila deo zida u koji duva vazduh iz uređaja ili sistema za hlađenje, ovo se odnosi i na sisteme grejanja koji izduvavaju topao vazduh. Mahovina je predviđena za prostorije koje nisu izložene direktnoj sunčevoj svetlosti, jer bi u suprotnom došlo do sušenja i bledenja mahovine.

Ove uslove potrebno je ispoštovati kako bi zeleni zid očuvao svoju funkcionalnost, njegov izgled zavisice od uslova prostorije u kojoj se nalazi i od daljeg održavanja koje je u direktnoj vezi sa  gore navedenim uslovima  u enterijeru.