Organizacija i revitalizacija zatvorenog bloka i područja velikih gustina
U gusto izgrađenim područjima, koja nisu dovoljno snabdevena zelenim površinama, treba iskoristiti sve mogućnosti koje bi doprinele da se poveća ukupna površina pod zelenilom. Takođe mali, ozelenjeni slobodni porstori poboljšavaju mikroklimu u neposrednim graničnim područjima. Oni povećavaju prijatnost okoline stanovanja ili okoline radnog mesta.
Kvalitet stanovanja u jednom kraju bitno zavisi od kvalitativne i kvantitativne snabdevenosti zelenim površinama.
Okolina stanovanja treba da zadovolji niz zahteva u odnosu na zelene površine
Ozelenjene terase i balkoni, U zadnjem dvorištu i na ulici treba da je zastupljeno pojedinačno drveće, Mogućnost igre za malu decu treba da bude najviše 50 m udaljeno od svakog stana  (vazdušna linija, daljina mogućnosti nadzora i poziva), Mogućnost igre za stariju decu treba da je pristupačno najviše 300 m  (vazdušne linije) od svakog stana
Mogućnosti uvođenja zelenih površina u gusto izgrađene delove grada
Umirivanje saobraćaja i obezbeđenje ozelenjenih slobodnih površina, pešačke zone, dzepni parkovi u otvorima, prazninama između zgrada. Njihovo uključivanje u mrežu pešačkih kretanja. Mali slobodni prostori mogu se optički povećati kroz postavljanje drvoreda u graničnim delova saobraćajnica krovnih površina, vertikalno zelenilo.
Dzepni parkovi
Preuređenje neizgrađenog prostora i neposrednog graničnog dela saobraćajnice,  Preuređenje neizgrađenog prostora,
Funkcije stambenog dvorišta
Poboljšanje kvaliteta stanovanja, Ponuda slobodnih površina neposredno uz stanovanje, Slobodne površine zaštićene od buke i saobraćaja.