Kada treba da pođete na godišnji odmor, nastaje problem kako zalivati cveće u tom periodu.
Postoje razni sistemi ali retko koji omogućava da se biljke ravnomerno zalivaju i bez preterivanja.
Predlažemo vam da koristite automatski sistem zalivanja koji sadrži tajmer, pumpu creva i kapaljke koji se postavljaju uz samu biljku.
Osnovni model sadrži: Analogni tajmer čiji režim rada sami podešavate, pumpu za vodu, pet metara dugo crevo  sa konektorima i tankim crevima koja sprovode vodu do kapljača. Kapljači se pobadaju direktno u saksiju.  (ZA  12  SAKSIJA)
CENA  5.850 dinara
Produženi osnovni model sadrži: Analogni tajmer čiji režim rada sami podešavate, pumpu za vodu, šest metara dugo crevo  sa konektorima i tankim crevima koja sprovode vodu do kapljača. Kapljači se pobadaju direktno u saksiju.  (ZA  24  SAKSIJA)
Cena  6.450 dinara
Napredni model sadrži: Digitalnitajmer sa više režima rada koje samo podešavate,  pumpu za veću količinu vode koja izvlači iz dublje posude, sedam metara dugo crevo  sa konektorima i tankim crevima koja sprovode vodu do kapljača. Kapljači se pobadaju direktno u saksiju.  (ZA 30 SAKSIJA)
Cena 8.850 dinara
Produženi napredni modelsadrži: Digitalnitajmer sa više režima rada koje samo podešavate,  pumpu za veću količinu vode, deset metara dugo crevo  sa konektorima i tankim crevima koja sprovode vodu do kapljača. Kapljači se pobadaju direktno u saksiju. (ZA 50 SAKSIJA)
Cena  9.850 dinara.


Moguće je naručiti sistem prema ličnim potrebama sa određenim brojem kapljača dužinom creva ili snagom pumpe, opcijama tajmera.
Postoji mogućnost da se postavi dve vrste kapljača sa protokom od, 2L i od 4L vode na sat pa se na taj način može zalivati veća i manja saksija istovremeno. Tajmerom se podešava dužina zalivanja odnosno količina vode koju biljka treba da primi.
zivetisabiljkama.kontakt@gmail.com
064/ 5135935

dve verzije