Park zabave (amusement park) i tematski park (theme park ) su pojmovi za grupu velikih objekata, sklopa različitih atrakcija u svrhu zabave velikog broja ljudi.
Park zabave je mnogo opremljeniji nego obični gradski park ili igralište, najčešće sadrži atrakcije koje privlače decu, tinejđere i odrasle.
Tematski park se razlikuje od zabavnog parka. On sadrži područja sa različitim celinama, namenjena da ispričaju određene bajke (priče).  Ideja je da sredina bude tako dizajnirana da arhitektura, ozelenjavanje, priče, objekti i čak hrana podržavaju određenu temu.
Originalni tematski park je “diznilend”.
Parkovi zabave su se u evropi razvili  vezom ringišpila i vrtova odmora koji su formirani za rekreaciju posetilaca.
Većina parkova zabave imaju fiksnu lokaciju, za razliku od putujućih  vašarišta i karnevala koji se lociraju privremeno.
Zabavni parkovi su se razvili iz parkova odmora koji su naročito postali popularni na početku industrijske revolucije kao područje gde je moguće pobeći iz “grozne” urbane sredine
Parkovi odmora, zadovoljstva (Pleasure gardens)
Park odmora je najčešće vrt koji je otvoren za javnu rekreaciju. Oni su različiti od ostalih javnih parkova pošto sadrže razonodu pored zelenila; koncertne hale, gazebe, ringišpil, zoo vrt ili menažeriju.
Menažerija, Versaj za vreme Luja XIV
Menažerije su vezane za aristokrate ili za dvor i smeštene su u parku. Treba ih razlikovati od kasnijih zooloških vrtova pošto su ih finansirali i vlasnici su bili aristokrate čija primarna namera nije bila nauka i edukacija.
Aristokrate su želele da ilustruju svoju snagu i bogastvo, pošto egzotične životinje nisu bile uobičajne, teško ih je bilo nabaviti i veoma su skupe za održavanje.